image005

 

Verhuispremie als wapen

 

 

file1_797215b

 

 

Dagelijks in de file? Dichter bij je werk wonen, lijkt dan zo gek nog niet.

 

Nog even en Nederland staat stil.

 

De Nederlandse wegen staan zo vol, dat iedere extra

auto die erbij komt direct voor nog langere files zorgt.

 

 

De cijfers spreken boekdelen. Uit berekeningen blijkt dat het aantal vertragingen op de autosnelwegen sinds 2000 met ruim vijftig procent is toegenomen, terwijl het aantal auto's met ‘slechts’ dertien procent groeide. Toch is er nog hoop, als we Willem de Jager van de Taskforce Mobiliteitsmanagement mogen geloven. Gisteren presenteerde deze door minister Camiel Eurlings van Verkeer ingestelde file-denktank een reeks maatregelen die er, aldus De Jager, voor kunnen zorgen dat het aantal files in 2016 met de helft is verminderd. Tot het pakket voorstellen behoort, naast de telkens terugkerende oplossingen als de aanleg van extra rails, spitsstroken en het invoeren van kilometerheffing, een nieuwe maatregel: een drastische verhoging van de (onbelaste) verhuisvergoeding. Wie bereid is dichter bij zijn werk te gaan wonen, moet kunnen rekenen op maximaal 25.000 euro compensatie voor de verhuizing.

 

De Jager: “Nu ligt de maximale verhuisvergoeding op ruim 5000 euro. Voor veel mensen is dat niet aantrekkelijk genoeg om te verkassen. Wij denken aan een bedrag van maximaal 25.000 euro, uit te keren door de werkgever over een periode van vijf jaar.” Onderzoek wijst uit dat tussen de één en zes procent van de lange afstandforenzen overweegt te verhuizen als die verhuisvergoeding er daadwerkelijk komt. Volgens De Jager is het zaak dat er een “nieuwe balans wordt gevonden tussen wonen, werken en mobiliteit.” De taskforce werkt sinds vorig jaar aan oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen in Nederland. In september moeten de eerste concrete plannen klaar zijn. Volgens De Jager, in het dagelijks leven adjunct-directeur duurzame mobiliteit bij de Rabobank, ondertekenen lagere overheden en grote bedrijven in de zes belangrijkste stedelijke regio's dan convenanten om de files te bestrijden. “Binnen drie tot vier jaar zullen die afspraken al flinke effecten hebben,” voorspelt hij. Zo moet in Amsterdam in dit tijdsbestek een afname van tien procent van de filedruk mogelijk zijn.

 

Een werkgroep onder voorzitterschap van oud-FNV-topman Lodewijk de Waal voert op dit moment onder meer gesprekken met het ministerie van  Financiën over fiscale maatregelen om thuiswerken aantrekkelijker te maken.

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

25 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN