Verkeerde en verkeersoplossingen

 

Door: Frank de Vries

vriesfvm@zonnet.nl

 

 

High Five.jpg

 

Verkeersknooppunt

(Wikipedia)

 

 

Tot nu toe lijken verkeersdeskundigen slechts jaknikkers van de overheid. Opnieuw vragen zij burgers om raad en om eventuele oplossingen voor het verkeersprobleem in Nederland. Waarom nooit die duizenden ingezonden stukken en berichtjes (o.a. honderden van mijn hand) gelezen en opgeslagen, die in de afgelopen jaren bij o.a. de Telegraaf binnengekomen zijn? Uit hoogmoed dus blijkbaar nooit gelezen of enige serieuze aandacht aan besteed.

 

Wat is er chronisch mis aan gebruik en aanleg van onze wegen? Door alle jaren heen hoor ik uitsluitend zogenaamd deskundige oplossingen in de vorm van pleidooien voor meer snelwegen met meer dan vier banen. Dat zijn echter prestigekreten die, zoals al jaren blijkt, geen hout snijden. De noodlijdende infrastructuur in Nederland, jarenlang financieel veronachtzaamd en gefrustreerd door progressieve politici en milieufanaten, heeft tot nu toe uitsluitend wat summiere en zo goedkoop mogelijke aanpassingen gekregen, door bijvoorbeeld snelwegbermen erbij te trekken. Gevolg: één pechauto of klein ongeval geeft direct kilometers opstopping, of de middenberm te gebruiken voor zogenaamde spitsstroken, welke meestal dichtgehouden worden, omdat ze anders teveel slijten. Miljoenen euro's gingen wel naar ongebruikte fietspaden, alleen voor scholieren en zomertoerisme, terwijl steeds meer langzaam en speciaal verkeer de autoweg op mocht. Even zoveel belastinggeld naar onrendabele busbanen, die 99% van de tijd leeg naast de verkeersopstopping liggen. Bij wegwerkzaamheden, ongeacht twee- of vierbaansweg, geldt direct een beperking tot 70 km per uur (blijkbaar zonder tussenweg) en laat men de dwangborden staan, terwijl er niet gewerkt wordt. Dat is autopesterij. Overdreven extra rijbaanafsluitingen bij ongevallen en dan nota bene een verbod om de daarnaast gelegen spitsstrook open te stellen. Er mankeert van alles aan ons gezonde verstand.

 

Hieronder een aantal al jaren genoemde aanbevelingen tot vermindering van verkeersopstoppingen:

 

1. Alle elf miljard euro per jaar die het verkeer netto in de schatkist stort, gebruiken voor het snel aanleggen van verschillende doorstromingsprojecten.

 

2. Maak het snelheidsverschil tussen vrachtverkeer en personenverkeer kleiner (bussen, vrachtauto's en auto’s met aanhanger 100 en de rest 120 km/uur).

 

3. Verdubbeling van rijstroken door wegen boven elkaar (of tunnels onder bestaande wegen) aan te leggen.

 

4. Veel eerder met borden aangeven welke baan men moet nemen voor welke bestemming.

 

5. Zo veel mogelijk ongelijke kruisingen.

 

6. Bruggen en tunnels.

Tunnels hebben nu de voorkeur door moderne boortechniek (zie HSL-tunnel onder het groene hart).

 

7. Opheffen van alle wegversmallingen, desnoods door deze baan boven of onder de bestaande weg te laten doorlopen,

tot deze weer naast de weg kan worden voortgezet.

Wegversmalling betekent verkeersopstopping.

 

8. Aanzienlijk langer maken van opritten.

Dit geeft meer tijd en gelegenheid tot ongestoord invoegen.

 

9. Verlenging afritten.

Meer gelegenheid vanaf de snelweg om zonder snelheidsvermindering vanaf de hoofdbanen tot op de afslaande baan te komen.

 

10. Opheffen van snelheid verminderende rotondes of stoplichten binnen kilometers na de afslag.

 

11. Na afslag voldoende afslagen voor opvang van de verkeersstroom.

Denk maar aan het principe van stroomvoorziening en/of waterleiding in huis.

 

12. Opheffen verplicht rechts rijden bij meerdere rijstroken.

Van begin af aan hielden vooral allochtonen zich daar niet aan, omdat ze dat niet gewend waren.

Vooral bij achtbaanswegen is het bijna ondoenlijk om dit consequent toe te passen en geeft het een zeer onrustig wegbeeld.

 

13. Voorkom dat men gaat weven over verschillende rijstroken.

Dit geeft ieder keer kans op remmen en dus een eind daarachter een opstopping.

 

14. Strengere straffen bij onaangepast rijgedrag (te langzaam, te hard, geen richting aangeven, links blijven rijden enzovoorts).

 

15. Onrendabele busstroken terug naar het normale wegverkeer.

Voorrang voor invoegende bussen ook buiten de bebouwde kom geeft wel extra kans op nieuwe opstoppingen door afremmend verkeer.

 

16. Het OV moet frequenter rijden in die paar spitsuren en moet worden vervangen door kleinere systemen erbuiten (kleine bus met wel/niet meerdere aangekoppelde meesturende aanhangwagens).

 

17. De trein heeft op de meeste trajecten, vooral buiten de spits net als bij de bussen, een onvoldoende bezetting en maakt het grondgebruik van de railinfrastructuur onrendabel. Tussen de rails en daarnaast dienen betonplaten te worden gelegd, waarover buiten die paar (trein)spitsuren bussen en mogelijk vrachtverkeer kunnen rijden. Het spreekt vanzelf dat er dan voldoende opritten en afritten van de spoorweg naar de autowegen worden aangelegd en dat er voldoende beveiliging wordt aangebracht, die aangeeft dat er weer treinen gaan rijden.

 

18. Het aantal opritten en afritten op autosnelwegen dient beperkt te worden tot die, welke dan een ruime en ongehinderde toevoer en afvoer van verkeer mogelijk maken. En van daaruit moet het secundaire wegennetwerk weer voldoende capaciteit hebben om de verkeersstroom ongehinderd terug te leiden naar de diverse gepasseerde steden en dorpen.

 

19. Bouw eindelijk eens veel meer parkeergarages aan de randen van steden waarlangs een shuttlebus rijdt. Het parkeerkaartje is dan ook buskaartje. Als het te duur wordt gemaakt blijven de parkeergarage en de shuttlebus leeg. Bouw wettelijk verplicht vanaf nu onder elk huis, elke flat en elk kantoor voldoende parkeergelegenheid. Bij leegstand wordt dat publieke parkeermogelijkheid.

 

En als laatste maar niet de minste, logische en consequente, politiek correcte oplossing: laat al die progressieve politici met al hun stemmers, plus al die mensen die steeds het milieu in de mond hebben of aan het milieu geld verdienen, plus de autohaters en allen die het voor een ander willen uitmaken, eerst eens beginnen hun eigen auto’s te verkopen en dus consequent, volgens eigen zeggen en politiek correct gepraat, in hun door hen bejubelde OV gaan zitten en staan. Gezien de schijnbare grote aantallen mensen in Nederland waarom het gaat, moeten de wegen dan net zo stil worden als in een land als Australië.

 

Maar u en ik weten, dat dit land vol zit met huichelaars en hypocrieten van het schoolmeesterstype, die vooral de ander iets willen opleggen, wat ze zelf niet zullen doen. En dit kom ik al tientallen jaren tegen in het zogenaamde verkeers(wan)beleid. Het siert het zich sociaal noemende volksdeel niet bepaald in oprechtheid. Op die basis zijn we in de wereldgeschiedenis al een hoop kwijtgeraakt. En alles wat je zo kwijtraakt, krijg je nooit meer terug, ook vrijheid van vervoer niet. De kortzichtige bestuurders die nog steeds zweren bij de kilometerbeprijzing, zijn mijns inziens egoïsten en hanteren gewoon de botte ondemocratische bijl, door autorijden op die manier voor velen gewoon te duur te maken. Nota bene: bij vermindering van inkomsten zal elk jaar die kilometerprijs met een extra kwartje van Kok hoger gemaakt worden, die dan door de dan nog rijdende autobezitters moet worden opgebracht. De openbare bestuurders en bonusontvangers (en criminelen) kunnen het zich toch wel blijven permitteren en laten meestal toch al hun vervoerskosten door anderen betalen. Dit soort lieden zijn, zoals ik al vaker beweerd heb, de onbeperkte emolumenten van de partijleiders in de voormalige communistische landen nog niet vergeten. Zij rijden straks onbeperkt en met absolute voorrang op onze dan lege wegen rond en u staat dan dagelijks zonder autobezit overal in de rij om het staatsbrood te mogen kopen. Een Oost-Duitse Trabant kostte indertijd niet alleen vier jaarsalarissen, maar u moest er ook nog net zo veel jaren op wachten.

 

Resumerend: het is met onze infrastructuur en voertuigenstroom hetzelfde als met de stroomvoorziening of waterleiding in ons huis. We willen graag overal in huis dezelfde aanvoer van water en elektriciteit. Dus geen serieschakeling (hoe meer lampjes we aandoen, des te zwakker ze gaan branden). We willen ook geen aanvoerbuis en waternetwerk van overal één cm in doorsnee, als we tegelijk vier wastafelkranen, twee toiletstortbakken, een bad en de tuin willen voorzien van dezelfde krachtige waterstraal. Tot nu toe lijkt mij dit eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke middelbare schoolkennis. Maar blijkbaar is zo'n logische vergelijking met het doorstromen van voertuigen over onze infrastructuur tot nu toe een onbegrepen fenomeen.

 

Tenslotte nog dit enorme toekomstgevaar: de kilometerbeprijzing is onzinnig duur en zogenaamde eerlijkheid is vooral misleidend. De kreet kostenneutraal is een luchtballon. Het gaat de overheid altijd en uitsluitend om gemakkelijk hefbare meerinkomsten. Iedereen zonder vaste kosten een eigen auto voor de deur is een leugen. Auto's brengen minstens BTW op en straks gemeentelijke parkeerbelasting per cm2. U gelooft het niet? Daarom is bijvoorbeeld Japan al jaren het land van de miniauto's. Je moest namelijk eerst aantonen dat je een parkeerplek had, voordat je een auto mocht kopen. Vaste lasten blijven. Het omzetten van alle vaste lasten, met de zekerheid van inkomen voor de staat, in het zogenaamde eerlijk belasting betalen per gereden kilometer is een luchtballon. Dat gaat niet gebeuren. Wouter Bos heeft het wel al vaak publiek gesteld, maar hij zal zeker, desnoods door er een andere naam aan te geven, zijn vaste inkomsten uit onze stilstaande en dus straks peperdure per km belaste auto blijven opeisen.

 

De automobilist gaat een oostblokachtige dictatuur ervaren. Het ergste vind ik nog het absolute StaZi-achtige Big Brother-gehalte van deze belastingvorm. Dit kan gewoon niet volgens de wet op de persoonsbescherming. Waarom protesteert heel Nederland nog steeds niet hiertegen? Alle autorijdende Nederlanders zijn hiermee gewoon tot TBS-criminelen bestempeld, die 24 uur per dag een GPS-bandje dragen ter staatscontrole door Grote Roerganger Wouter Bos. Wie gaat mij nog zeggen, dat dit allemaal antidemocratische verzinsels zijn?

 

F. de Vries.

Alphen a/d Rijn.

 

 

Dit artikel kunt u ook lezen op de website van: www.webscene.nl (blogs)

 

15 januari 2009

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN