Bron: BN-DeStem

 

Recessie hoeft

“Via Breda” niet te schaden

 

 

kaartje

 

 

Zwaar weer op komst, staat er op de kaft van de laatste economische

verkenning die het Centraal Planbureau maandag publiceerde.

 

 

Volgend jaar krimpt de Nederlandse economie met driekwart procent. Gemiddeld zitten we dan in december 2009 dus op het welvaartspeil van begin zomer van dit jaar. Was het maar zo simpel. Want die gemiddelden bestaan in het echt natuurlijk nauwelijks. Vooral pensioengerechtigden gaan de rekening betalen. Voor hen geen “gemiddelde contractloonstijging van 3 procent” (en koopkrachtstijging), zoals het CPB voor werknemers in 2009 becijfert, maar de nullijn. Dat kan deze keer niet anders: premies verhogen helpt op korte termijn nauwelijks, want de meeste fondsen hanteren kostendekkende premies. Het zou ook betekenen dat de arbeidskosten voor werkgevers stijgen. Dat moet je in tijden van economische teruggang nu juist zien te vermijden. Niet alleen pensionado's leveren in. Ook díe werknemers van wie het CPB verwacht dat ze volgend jaar op de keien komen, hebben het niet best.

 

Ondertussen maakt de politiek in Breda zich ook zorgen. Over de woningbouw, die - zeker in de wat duurdere prijsklassen - bijna stil valt. Dat leert de eerste “rapportagemonitor financiële crisis” van wethouder Henk Snier. Er zijn in het derde kwart van dit jaar nog maar half zoveel aanvragen voor een (woning)bouwvergunning ingediend als in het tweede kwartaal. Nu maar hopen dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten voldoende middelen kunnen genereren om wel betaalbare woningen te blijven bouwen. Daar is behoefte aan, leert ook de kleine stormloop op de loterij met 46 bereikbare koopwoningen op het Drie Hoefijzersterrein als hoofdprijs. Zorgen zijn er ook al om “Via Breda.” Dat project vernieuwt de stad compleet in het gebied van suikerfabriek tot en met de al even gesloten (en goeddeels gesloopte) brouwerij. Er zouden vijfduizend nieuwe woningen moeten komen, 315000 vierkante meter bedrijfsruimte, kantoren vooral. Honderd hectaren worden omgeploegd en opnieuw opgebouwd of ingericht.

 

Ook op “Via Breda” krijgt de crisis vat, dat lijdt geen twijfel. Want afgezien van een groeiend gat tussen kosten en opbrengsten voor de gemeente, worden vooral banken, maar ook investeerders een stuk voorzichtiger. Inmiddels zijn vlakbij het station al twee klanten gesignaleerd: de belastingdienst en de rechtbank. Die nemen al een behoorlijke hap (bijna 50.000 vierkante meter) uit het aanbod. Bij “Via Breda” komt het nu aan op verstandig managen van het proces. We hebben het over een project dat tot ver in de jaren twintig loopt. Het kunstje nu is om zo secuur mogelijk te ‘tunen’ met de bewegingen in de markt. Dat kan betekenen dat onderdelen van “Via Breda” trager tot stand komen. Ook goed ‘tunen’ zal betekenen dat de gemeente meer risico loopt en meer financieringslasten heeft in haar grondexploitatie. Wethouder Aarts van Economie en de gemeenteraad willen geen concessies doen aan kwaliteit. Dat is moedig en het kost geld. Welhaast zeker goed besteed geld. “We bouwen hier voor toekomst van Breda,” zei Aarts deze week terecht.

 

 

 

11 december 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN