Bron: BN-DeStem

 

Via ‘zorgpaden’

snel het ziekenhuis verlaten

 

 

zorgpaden-2

 

1. Via verwijzing door de huisarts stellen neurologen en orthopedisch chirurg op één en dezelfde dag de diagnose.

 

 

 

zorgpaden-3

 

2. Functie-onderzoek

 

 

 

zorgpaden-4

 

3. Pre-operatief spreekuur

 

 

 

zorgpaden-5

 

4. Ingreep door orthopedisch chirurg

 

 

 

zorgpaden-6

 

5. Naar huis

 

 

ROOSENDAAL - Wie het hazenpad kiest, maakt zich snel uit de voeten.

 

 

Wie in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal een ‘zorgpad’ volgt, is snel thuis na een medische ingreep. Een ‘zorgpad’ is de ‘snelste’ route die de patiënt kan doorlopen van het eerste bezoek aan het ziekenhuis tot aan het ontslag na herstel. In het verleden kwam het nogal eens voor dat iemand een keer of drie, vier terug moest naar het ziekenhuis, alvorens een oproep kwam voor een operatie. Een keertje voor het eerste bezoek aan de polikliniek, een keer terug voor een aantal functie-onderzoeken, nog eens naar de afdeling radiologie voor een röntgenfoto en tenslotte nog een gesprekje voor het pre-operatief spreekuur bij anesthesiologie. Voor aandoeningen als het carpaal tunnelsyndroom of een liesbreuk zijn versnelde routes uitgestippeld. Die leiden binnen enkele dagen tot operatie en vervolgens tot snel ontslag uit het ziekenhuis.

 

Neem het carpaal tunnelsyndroom, een zenuwbeklemming bij de pols, waardoor tinteling en op den duur functieverlies in de vingers ontstaat. Na verwijzing door de huisarts stellen neuroloog (door elektro-myografie) en orthopedisch chirurg op één en dezelfde dag de diagnose. In het verleden zag de patiënt eerst de neuroloog, waarna hij op een afspraak met de orthopedisch chirurg moest wachten. Daar kon dan weer aardig wat tijd overheen gaan. Nu volgt binnen twee weken een afspraak voor de operatie door de orthopedisch chirurg, die meestal op één dag verschillende patiënten na elkaar behandelt. Bij deze ingreep kan de patiënt doorgaans op dezelfde dag naar huis.

 

Of neem de liesbreuk. De chirurg stelt de aandoening vast (de huisarts had dat al gedaan en die heeft doorverwezen naar de specialist) en legt de behandeling uit. Direct kan de patiënt naar het pre-operatief spreekuur, waar hij gelijk een afspraak kan maken voor de ingreep die al na een week plaats kan vinden. Vroeger stonden daar zeven weken voor. Meestal wordt zo’n ingreep in een ‘straatje’ uitgevoerd, waarbij zes patiënten op één dag geholpen worden. Bleef in het verleden zestig procent van de patiënten nog een nachtje in het ziekenhuis, nu staan ze vijf uur na de operatie weer buiten. De nacontrole gebeurt door de huisarts.

 

Het ziekenhuis heeft de tevredenheid van de patiënten die dit ‘zorgpad’ hebben doorlopen al gepeild. En de uitkomsten zijn goed. Het feit dat de ingreep samen met andere patiënten wordt ondergaan bij voorbeeld, wordt positief beoordeeld. De informatieverstrekking krijgt het predikaat “goed” en de patiënten hadden het gevoel dat ze in goede handen waren. Inmiddels zijn er ook ‘zorgpaden’ COPD (ademhalingsproblemen). Daarbij wordt voor patiënten die extra begeleiding nodig hebben gebruik gemaakt van een afdeling van verpleeghuis Weihoek naast het ziekenhuis. Daar kunnen deze patiënten gedurende geruime tijd (drie maanden maximaal, meestal korter) revalideren. Dit gebeurt onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide verzorgenden van het verpleeghuis. De longarts die de patiënt in het ziekenhuis heeft behandeld, loopt wekelijks visite in het verpleeghuis, samen met de verpleeghuisarts. Het Franciscus Ziekenhuis heeft het ‘zorgpad’ niet uitgevonden. Wel wordt in een Belgisch-Nederlands ‘netwerk zorgpaden’ van honderd ziekenhuizen nauw overleg gevoerd over de beste methodes. In dat netwerk zitten ook het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Principe van ‘zorgpaden’ komt uit industrie

 

 

zorgpaden-1

 

 

ROOSENDAAL – ‘Zorgpaden’ komen niet zomaar uit de lucht vallen. De methodiek van klinische paden dateert van rond de jaren vijftig, toen in de industrie methodes werden ontwikkeld om complexe processen beter te kunnen plannen en organiseren. In 1985 werd deze procesbeheersingmethode in de Verenigde Staten vertaald voor de acute ziekenhuissector door het beroemde New England Medical Center in Boston. Daarna volgden experimenten in Engeland en Australië. Pas halverwege de jaren negentig werd de systematiek ‘ontdekt’ in België.

 

In 1997 werden zes proefprojecten opgezet aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Die waren onder meer gericht op diabetesbehandeling, hartinfarcten en liesbreuken. In 2000 werd vanuit Leuven het Netwerk Klinische Paden opgezet. Daaraan nemen nu honderd ziekenhuizen in België en Nederland deel. Maar ook revalidatiecentra en thuiszorginstellingen. Inmiddels worden in Nederland en België meer dan 450 projecten rondom ‘zorgpaden’ uitgewerkt. Dat kunnen zeer complexe paden zijn. Want ‘zorgpaden’ kunnen de kwaliteit van zorg niet alleen binnen zorginstellingen verbeteren. Ze kunnen ook het zorgverloop aan specifieke patiëntengroepen vóór opname in het ziekenhuis en na ontslag uit het ziekenhuis beschrijven. Aan de basis liggen dan afspraken tussen hulpverleners uit de eerste lijn (huisarts, fysiotherapeut), de tweede lijn (het ziekenhuis) en eventueel de derde lijn (revalidatiecentra, gespecialiseerde klinieken en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg). Het kwaliteitsinstituut voor de zorgsector in Nederland, CBO, is ook al vele jaren in de weer met de mogelijkheden van ‘zorgpaden.’ Op 3 maart houdt dit gezaghebbende orgaan een internationale bijeenkomst over het thema.

 

 

13 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN