Bron: www.bndestem.nl

 

Vier alternatieven voor herbestemming

van de Heilig Hartkerk Breda

 

 

Cultuur, kantoren of kliniek?

 

 

BREDA - Het Monumentenfonds Brabant heeft vier alternatieven voor herbestemming

van de Heilig Hartkerk voorgelegd aan de gemeente Breda.

 

De voorkeur van het fonds gaat uit naar een cultuurtempel

naar het voorbeeld van de Sint Jan in Roosendaal.

 

 

De ruimte wordt in dat geval geschikt gemaakt voor feesten, beurzen, uitvaarten; multifunctioneel én commercieel. In de opties twee en drie komen er kantoren en kantoorunits in de kerk. De vierde is volgens Stutvoet “een hele gewaagde” en de minst gewenste: “Een soort leisure-achtig concept, met ruimten voor sportbeoefening en bijvoorbeeld een privékliniek voor diverse medische behandelingen.” De kerk is nu nog in eigendom van Woonzorg Nederland. Deze organisatie voor seniorenhuisvesting kan er zijn plannen niet realiseren en omdat alleen al het overeind houden van het gebouw tot nu toe tonnen heeft gekost, wil Woonzorg er dolgraag vanaf.” Winst maken hoeft niet, als we de aankoop en de tonnen die we tot nu toe geïnvesteerd hebben in de beveiliging van de toren er maar uit hebben,” zegt Jasper Klapwijk van Woonzorg.

 

 

heilig hartkerk

 

Heilig Hartkerk aan de Baronielaan – Breda

(Foto: Kees Wittenbols – 2006)

 

 

Het Monumentenfonds wil de Heilig Hartkerk voor een symbolisch bedrag van één euro kopen, maar verwacht er in een goed gesprek met onder meer Woonzorg en de gemeente wel uit te komen. Als het Monumentenfonds eigenaar is, wordt er hoe dan ook niet gesloopt, garandeert Stutvoet. Heleen Westhoff van de stichting Toekomst Heilig Hartkerk is dolblij met het nieuws. “Fantastisch! Zoveel mensen hebben jarenlang hard voor het behoud van de kerk gestreden. De gemeente moet nu een stap zetten en op zoek gaan naar subsidies en fondsen.” Wat haar betreft komen de oude plannen voor een nieuwe bestemming van de kerk terug op tafel. “Er is ooit gesproken over een dependance van het Chassé Theater, maar je zou er ook een gezondheidscentrum in kunnen zetten. Zolang het maar iets is waar alle Bredanaars wat aan hebben.”

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Twee miljoen voor Heilig Hartkerk Breda

 

 

BREDA - De provincie heeft bijna twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van de Heilig Hartkerk. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het behoud van dit rijksmonument aan de Baronielaan in Breda.

 

De provinciale subsidie gaat naar de NV Monumentenfonds Brabant en als die de nieuwe eigenaar wordt (de huidige eigenaar wil gráág van de kerk af) wordt er sowieso niet gesloopt, belooft directeur Peter Stutvoet. Volgens Stutvoet is nu de gemeente Breda aan zet. En hoe, want voor de restauratie alleen al is een kleine vijf miljoen euro nodig en dan heeft het gebouw nog geen nieuwe bestemming. Het Monumentenfonds verwacht een vergelijkbare bijdrage van Breda als de provincie nu heeft uitgetrokken. Bovendien moet de gemeente meewerken aan wijziging van het bestemmingsplan van een religieuze in een andere - bijvoorbeeld culturele - bestemming, zodat Stutvoet in staat is de kerk “op een rendabele wijze te exploiteren.” “Ik heb de gemeente om medewerking gevraagd, maar heb daar nog geen positieve reactie op gekregen,” aldus de directeur van het Monumentenfonds Brabant. Wethouder Els Aarts van Breda liet gisteren bij monde van een woordvoerster weten dat de gemeente de plannen van het Monumentenfonds met de Heilig Hartkerk afwacht en dat ze pas daarna met een reactie wil komen. Huidige eigenaar wil graag van de Heilig Hartkerk af, de potentiële koper (het Monumentenfonds Brabant) wil het gebouw restaureren en herbestemmen.

 

 

 

 

6 december 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN