Bron: www.bndestem.nl

 

Vingerafdruk ligt onder vuur

 

vingerafdruk wikipedia

 

DEN HAAG - Juristen en organisaties die strijden voor burgerrechten komen in het geweer tegen de opslag van de vingerafdrukken van alle Nederlanders in een landelijke database. Zij vinden dat de regeling de mensenrechten en regels op gebied van privacywetgeving overtreedt.

 

 

Vanaf 21 september wordt van iedereen die een

nieuw paspoort aanvraagt, vingerafdrukken afgenomen.

 

 

Deze lichaamskenmerken komen in de pas te staan en worden opgeslagen in een databank. De officier van justitie kan bij opsporingsonderzoeken gebruikmaken van deze gegevens. Morgen en woensdag buigt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève zich over de vraag of deze regeling in strijd is met de mensenrechten. Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) heeft het onderwerp op de agenda gezet. “Het opslaan van de vingerafdrukken van alle Nederlanders ten behoeve van strafonderzoeken gaat veel te ver,” zegt vicevoorzitter van het NJCM Caroline Forder. “De wet is niet alleen in strijd met de privacywetgeving, het risico van diefstal van deze gegevens door onbevoegden is ook veel te groot.” Twee andere burgerrechtenorganisaties, Vrijbits en Privacy First, willen een klacht tegen de Nederlandse Staat indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. “Een grens is overschreden,” aldus Miek Wijnberg van Vrijbit. Tot nog toe kon de overheid deze lichaamskenmerken alleen laten afnemen bij mensen die verdacht werden van een misdrijf.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Minister wil meer gebruik van daderprofielen

 

 

hirsch ballin

 

Ernst Hirsch Ballin

 

 

DEN HAAG (ANP) - Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie wil meer gebruikmaken van daderprofielen om zware misdaad te bestrijden en te voorkomen. De bewindsman onderzoekt hoe hij deze profielen binnen de bestaande wet geavanceerder kan inzetten voor de aanpak van vooral kindermisbruik. Hirsch Ballin wil daarbij digitale technieken toepassen, bijvoorbeeld de mogelijkheden om bestanden te doorzoeken, zo maakte hij zaterdag bekend. De profielen kunnen dan worden vergeleken met personen die een strafblad hebben.

 

Mensen die zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen kunnen aan de hand van de profielen beter gevolgd worden, verwacht Hirsch Ballin. Opsporingsdiensten kunnen bijvoorbeeld automatisch gealarmeerd worden als een persoon in kwestie herhaaldelijk afreist naar een land waar veel kinderprostitutie voorkomt. Nederland zou in dat geval een land kunnen waarschuwen voor de komst van de pedoseksueel. Nederlandse autoriteiten zelf kunnen de persoon extra controleren als hij de douane op Schiphol passeert.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Burger luistert niet naar privacybeschermers

 

AMSTERDAM - Een dag voordat ze naar haar Franse vakantieadres vertrok, haalde Ines Verbeek nog even een nieuw paspoort op het stadhuis. Niet omdat haar oude verlopen was, maar omdat de Amsterdamse juriste gruwelt van de nieuwe pas die de overheid vanaf 21 september uitgeeft. Daarin staat niet alleen een foto, maar ook een vingerafdruk. “Ik vind dat van de zotte,” zegt ze. “Waarom zou ik mijn vingerafdruk moeten afgeven aan de staat? De overheid kan niet goed motiveren waarom ze het wil, maar ze wil het wel. Dat is dubieus.”

 

Verbeek heeft nóg een bezwaar: de afdruk wordt met instemming van de Tweede Kamer ook opgeslagen in een landelijke databank. Volgens privacydeskundigen zal niet alleen justitie die gebruiken bij opsporingsonderzoeken, maar kunnen die gegevens te makkelijk in handen vallen van onbevoegden. Voor hackers is immers geen computerbestand echt veilig, weten zij. “Ik wil niet dat andere mensen met mijn vingerafdrukken aan de slag kunnen gaan en ik straks als verdachte uit het systeem rol,” zegt Verbeek. “Als je verdachte bent in een zaak waarbij jouw vingerafdrukken zijn gevonden, sta je er niet goed voor.” De toevoeging van de vingerafdruk in de pas is bedoeld om identiteitsfraude tegen te gaan en het gevolg van Europese regelgeving. Nederland knoopte daar uit eigen beweging een nationale database aan vast. Vooral die koppeling stuit argwanende burgers, juristen, wetenschappers op het gebied van biometrie tegen de borst. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) brengt de maatregel een “ernstig en waarschijnlijk onnodig risico voor de persoonlijke levenssfeer mee, waartegen burgers zich niet kunnen wapenen.” Desondanks heeft het parlement er vorige maand mee ingestemd.

 

Met de invoering van de vingerafdruk in elk paspoort gaat de politiek verder op het ingeslagen pad van de inperking van de privacy, meent Klaas van der Kolk. “De controle op de burger zal steeds groter worden,” voorspelt de docent recht aan de Hogeschool Windesheim. “Straks is iedereen verdacht.” Hij geeft lezingen, organiseert debatten en probeert waar hij maar kan mensen te waarschuwen voor zijn ‘hopeloze’ boodschap: de overheid knaagt aan onze vrijheden en er is niemand die haar tegenhoudt. Zijn gehoor geeft vaak niet thuis. Ik heb toch niks te verbergen en ik wil veilig rondlopen, klinkt het dan.

 

 

Onbegrijpelijk, vindt Van der Kolk. “Dan wantrouw je dus helemaal niemand.”

 

klaas van der kolk

 

Klaas van der Kolk

 

 

Volgens hem biedt de overheid slechts schijnveiligheid, want niemand die kan bewijzen dat door de toepassing van privacybeperkende maatregelen de samenleving veiliger is geworden. Van der Kolk vindt in het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) een medestander. Het comité, waar ruim achthonderd juristen lid van zijn, kaart het onderwerp deze week aan bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève. Charles van der Hoog van Privacy First wil de uitkomst van die procedure niet afwachten. “Ik roep alle burgers in Nederland op om nog voor 21 september een nieuw paspoort aan te vragen,” zegt de econometrist. Hij heeft niet alleen principiële bezwaren. “Er zijn ook technisch zwakke punten. Een vingerafdruk is te vervalsen binnen tien minuten. Googel maar eens. Dit gaat binnen drie jaar voor gigantische problemen zorgen.” Privacy First wil bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een klacht indienen. Ook de organisatie Vrijbit is bezig met juridische stappen. “Het paspoort was ooit uitsluitend bedoeld als reisdocument. Maar het kabinet heeft ze op een stiekeme manier omgevormd tot persoonsbewijzen voor binnenlands maatschappelijk verkeer,” zegt voorzitter Miek Wijnberg. “Het lijkt wel of we in oorlog zijn.”

 

Niet alleen kunnen de vingerafdrukken in verkeerde handen vallen, ook is er een kans dat er op het stadhuis een fout wordt gemaakt. Biometrie-onderzoeker Annemarie Sprokkereef tekent aan dat het kabinet zelf rekening houdt met een foutmarge van een half procent. “Dat lijkt weinig, maar het zijn er dan wel 75 per dag. In dat geval heb je problemen bij bijvoorbeeld de douane.” Zelf heeft Sprokkereef haar nieuwe – afdrukloze – identiteitsbewijs al in huis. Net als Ines Verbeek. Ze zucht. “Ik heb inmiddels begrepen dat de Belastingdienst het niet leuker kan maken en dat Nederland leeft met water. Dat Nederland moet veranderen in een politiestaat heb ik nog niet voorbij zien komen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Lange wachttijden nieuw paspoort

 

Nederlanders die vanaf 21 september hun paspoort willen vernieuwen, moeten rekening houden met langere wachttijden op het gemeentehuis. Oorzaak is de ingebruikname van de biometrische pas, waarvoor vingerafdrukken moeten worden afgenomen. Dit is een dusdanig secuur werkje dat een snelle dienstverlening wordt bemoeilijkt, stelt de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Gemeenten en burgers moeten hier rekening mee houden.

 

De NVVB wil voordat de nieuwe pas wordt ingevoerd een signaal afgeven naar gemeentebesturen. Die willen immers dat burgers aan het loket steeds sneller worden geholpen. De kwaliteit van de dienstverlening mag echter niet verloren gaan, stelt de vereniging. “Iemand die met een nieuw paspoort naar buiten loopt, moet daar vijf jaar mee doen. Als wij een fout maken bij het scannen van een vingerafdruk, kan die persoon daar heel veel last van krijgen,” aldus vicevoorzitter Simon Rijsdijk.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Europese Commissie wil driedimensionale foto in paspoort

 

Sinds 28 augustus 2006 hebben paspoorten van alle lidstaten van de EU een chip waarop biometrische gegevens kunnen worden opgeslagen. Vanaf 21 september 2009 komen hier op nieuwe paspoorten twee vingerafdrukken op. Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgeslagen in de chip. De Europese Commissie onderzoekt of het in de toekomst mogelijk is een driedimensionale foto in plaats van een gewone foto te gebruiken.

 

De VS laten geen mensen meer toe die reizen met alleen een noodpaspoort, waar geen chip in zit. Wie een noodpaspoort heeft, moet daarom sinds 1 juli voor de VS een visum aanvragen. Europese regelgeving gaat ook gevolgen krijgen voor het bijschrijven van kinderen in een paspoort. Na medio juni 2012 moeten kinderen een eigen reisdocument hebben. Een paspoort mag in Nederland maximaal 49,60 kosten. Het Rijk krijgt per paspoort 22,47 euro. Gemeenten mogen de prijs binnen het maximumtarief zelf bepalen. Daarom verschilt de prijs per gemeente vaak.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

13 juli 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count