logo (4)

 

BAM: volle treinen Breda-Utrecht

 

 

Vrijdag 28 maart 2008 - BREDA - Een treinverbinding tussen Breda en Utrecht

gaat per dag 90.000 reizigers vervoeren.

 

Aanleg van een dubbel spoor tussen Baroniestad en Domstad

kost nog geen twee miljard euro.

 

 

 

En het kan nog goedkoper, wanneer bielzen, bruggen en staven tegelijk met de verbreding van de A27 worden aangebracht. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een nadere verkenning van de kansen van zo'n spoorlijn door BAMRail en ingenieursbureau Goudappel Coffeng. Gisteren hebben ze die gepresenteerd aan Kamerleden, provincie- en gemeentebestuurders uit het gebied.

 

De kans dat de lijn rendabel wordt acht BAMRail zeer reëel. 'De vergeten corridor' noemen de aanjagers van het plan voor de spoorlijn het tracé zelfs. Mede-initiator Ben van Schijndel van BAMRail: "Kijk op de kaart en je ziet een gat. Volgens ons is het technisch én economisch haalbaar om deze spoorlijn aan te leggen. Iedereen mag nu op onze gegevens schieten. Dit wordt het op vier na drukste tracé in en rond de Randstad." Uit een eerder gehouden onderzoek (het zogeheten 'BRUT'-rapport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit 1999) werd nog de conclusie getrokken dat zo'n lijn peperduur (zes miljard gulden, ofwel 2,7 miljard euro) zou worden en niet veel reizigers zou trekken. Volgens BAMRail en Goudappel is er sinds het verschijnen van dat onderzoek veel veranderd. De belangrijkste nieuwe inzichten op een rij:

 

De congestie (op met name de A27) is enorm toegenomen.

De bereikbaarheid van de Randstad (en omgekeerd Brabant vanuit de Randstad) is aanzienlijk slechter geworden.

 

Openbaar vervoer wint snel aan populariteit, door stijgende brandstofprijzen, kilometerheffing en in verband met milieu en klimaatbeleid.

 

Ook de capaciteit van het spoorwegnet nadert zijn grenzen.

 

De bedrijvigheid in Brabant groeit hard en de aantrekkingskracht van de provincie als woongebied neemt ook al toe.

 

Als het spoor tegelijk met de opknapbeurt van de A27 wordt aangelegd,

dan is een besparing op de investering van ongeveer 250 miljoen haalbaar.

De totale kosten komen dan op iets meer dan 1,7 miljard euro.

 

De grote aantallen reizigers per dag worden vooral verklaard doordat niet alleen Bredanaars die in Utrecht werken het tracé gaan gebruiken, maar ook volk dat al veel eerder (Vanaf Vlissingen en aan de andere kant vanaf Almere) in de trein stapt. Een derde van alle reizigers reist verder dan Breda, Dordrecht of Utrecht. Want stevige voeding krijgt de lijn ook vanuit Dordrecht die in Gorinchem aanpikt. Al met al komen van die 90.000 treinreizigers er zo'n 35 procent uit de bus, 15 procent uit andere treinverbindingen en vijftig procent zijn nieuwkomers: uit de auto of echte nieuwe reizigers.

 

Van Schijndel: "Er treden vele distributie-effecten op. Dit tracé haalt misschien geen massa's mensen uit de auto, maar er komen heel wat nieuwe reizigers bij. Het gebied onder de Amer rond Breda wordt, met deze verbinding, ook economisch nog aantrekkelijker. Deze nieuwe vervoersas tussen de Randstad en de snel groeiende Brabantstad is bepaald niet overbodig, leren onze sommen." Sommen maken is ook nodig om de plannen financieel haalbaar te maken. Volgens BAMRail en Goudappel Coffeng is de lijn, als die helemaal apart van het A27-werk wordt aangelegd, voor 1,94 miljard euro te bouwen. Van dat bedrag gaat zestig procent naar 'kunstwerken' als bruggen. BAMRail ziet verschillende financieringsmogelijkheden, waaronder private voorfinanciering. Minister Camiel Eurlings van Verkeer liet onlangs weten geen geld te hebben gereserveerd voor deze spoorlijn. Ook hij verwijst in dit verband naar de V&W-studie uit 1999.

 

De minister antwoordt op vragen van het Christen Unie-Kamerlid Ernst Cramer dat hij de resultaten van verder onderzoek van BAMRail afwacht. Als dat vervoersgegevens oplevert die tot andere inzichten leiden dan in 1999 gepresenteerd, 'dan zal ik met de betrokken partijen in overleg gaan en de resultaten aan u melden,' laat hij het CU-Kamerlid weten. Volgens Eurlings wordt het spoorwegtracé ook als alternatief in de Milieu-Effectrapportage voor de te verbreden A27 meegenomen, als dit een bijdrage levert aan oplossing van de congestieproblemen.

 

Voor 1,94 miljard euro ligt er straks wellicht een nieuwe spoorlijn tussen Breda en Utrecht.

Dat bedrag kan lager uitvallen, zeggen de ingenieurs.

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

4 april 2008

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN