Bron: www.bndestem.nl

 

Waar gaat dat heen met Breda?

 

 

BREDA – “Wanneer de burgers hun deel van de stad onderhouden, dan halveer ik de onroerendzaakbelasting.”

Kijk, dat is nog eens een goed idee van wethouder Janus Oomen.

 

 

Geen wonder dat iedereen meteen het woord wilde tijdens het ‘Lagerhuisdebat,’ dat zaterdag werd gehouden tijdens de manifestatie Horizon 2020 op de KMA. Tijdens de bijeenkomst konden Bredanaars meedenken over de toekomst van hun stad. Om het debat te prikkelen, werden uitdagende stellingen geponeerd. Die van Oomen was er één van. “Een geweldig idee, maar het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn,” zei een van de ‘lagerhuisleden.’ “Ja, we moeten naar een mentaliteitsverandering. Mensen moeten zichtbaar betrokken worden bij hun leefomgeving,” zei een ander. “Mooi,” zei Oomen. Want hij is op zoek naar impulsen om mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Nu valt dat nogal eens tegen. “Want als ik mensen nu op hun gedrag aanspreek, zeggen ze: “Maar ik betaal toch belasting?” “Daar wil ik vanaf,” zei de wethouder.

 

Oomens collega, Marja Heerkens, gaf ook een schot voor de boeg. Haar stelling was: “In 2020 zijn er geen slechte wijken meer.” Dat leidde tot de opmerking dat er in Breda helemaal geen slechte wijken zijn. “Alleen maar wat mindere.” Maar tegelijkertijd meldde iemand dat er een behoorlijke kloof bestaat tussen mensen die ten noorden of het zuiden van het spoor wonen. “Die kennen elkaar niet. En er is ook een klassenverschil, want boven het spoor is meer armoede.” In eerste instantie werd de schuld hiervan bij de stedenbouwkundige opzet van de verschillende wijken gezocht, maar dat was niet terecht. “Welnee, het heeft te maken met de binding aan je wijk. Het gaat om ouders die elkaar tegen komen bij school. Als die binding er niet is, gaat de wijk kapot,” zei een Bredanaar. Maar opleiding heeft er ook iets mee te maken, zei een andere debater. “Er zijn wijken waar kinderen tussen de middag cola en chips krijgen en dat wordt dan een lunch genoemd. Daar moet je iets aan doen, want dat heeft te maken met de opleiding van die mensen.” En zo ging het heel de middag gezellig door. Alleen op de zeepkist ging maar één iemand staan. Dat was voor de meeste aanwezigen net iets te confronterend.

 

 

 

3 november 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN