klokkenluider

 

Waarom klokkenluiders worden afgestraft?

 

 

Waarom klokkenluiders worden afgestraft?

 

Klokkenluiders worden analoog aan oud-verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog afgestraft, omdat wij een koningshuis hebben met een speciale opdracht in Europa en de wereld. Daarom kan koningin Beatrix als enige in Europa en in strijd met democratische beginselen staathoofd zijn, maar ook voorzitter bij de Raad van State. Hiermee kan de familie als een ‘invisible’ hand zich volledig uitleven zonder dat iemand argwaan krijgt. Dit gaat over van generatie op generatie. (generatiepatronen noemen we dat).

 

Niemand in Nederland vraagt zich af waarom Fred Spijkers tijdens het grootste gedeelte van de regeerperiode van koningin Beatrix moest ‘bengelen.’ Merkwaardig, want glashelder is dat hij een voorbeeld - de essentie van opvoeding - moest zijn voor alle mensen die door het rijk worden betaald, zodat zij nooit zijn voorbeeld zouden volgen. En hiermee is Nederland dankzij het politieke instituut: het Koningshuis het meest onveilige land van Europa en wordt het bij de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam alsmaar drukker. 

 

Over het welles en nietes over Pieter van Vollenhoven, wat begin jullie voltrok, zoals u in het artikel schrijft, vergeet u te melden dat de heer van Vollenhoven beschermheer is van NVVK veiligheidskunde. Hij was de initiatiefnemer van het op 27 mei 2008 georganiseerde debat in Bunnik, met de centrale vraag: “Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland?” Een ‘non’ vraag! Iedereen weet dat dit koningin en regering is. Waarom betaal je anders belasting en ga je om de vier jaar stemmen? Naast een notuliste moest in opdracht van de heer van Vollenhoven het gehele debat op band worden opgenomen, zoals ter plekke werd verteld. Ondergetekende, als eend in de vreemde bijt in dit gezelschap, merkte toen op dat dit wel erg onveilig was. Immers, het merendeel van de aanwezigen waren ambtenaren en medewerkers van overheid en semi-overheid. Een ieder begrijpt dat niemand van de aanwezigen - met Fred Spijkers als voorbeeld - echt kritisch durfde te zijn. Toen ook nog een juridische medewerker van Verkeer en Waterstaat mij de mond snoerde, met de opmerking dat het afschaffen van de actio popularis niet aan de orde was voor dit debat, dan begrijpt een ieder die niet doorgeleerd heeft hoe de ‘hazen’ lopen in het feodale milieu van Prof. Mr Pieter van Vollenhoven. Op grond hiervan heb ik op 7 juli 2008 het bestuur van NVVK verzocht hun beschermheer Prof. Mr Pieter van Vollenhoven te royeren. Het zou mij bijzonder spijten als de heer Fred Spijkers hier voor de zoveelste keer persoonlijk de dupe van zou worden. Anderzijds is weer eens duidelijk geworden dat Nederland - net als de vader van Van Vollenhoven - nog steeds een NSB’ers land is binnen Europa.

 

 

Robert A. Verlinden.

 

www.wijzijnoveral.nl

 

15 augustus 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN