Bron: www.bndestem.nl

 

Rechter: “Wat is nu eigenlijk

een growshop?

 

 

growshop

 

360° Panorama van een typische growshop, zoals er ongeveer 450 in Nederland te vinden zijn.

(Foto: uit Wikipedia)

 

 

Is het een growshop of is het geen growshop?

 

De rechtbank in Breda wil het voor eens en altijd uitgezocht

hebben en gaat er een bodemprocedure aan wijden.

 

 

BREDA - De rechtbank in Breda wil voor eens en voor altijd uitgezocht hebben wat nu precies een grow-shop is. Een vermeende growshop in Roosendaal is bij de rechtbank in beroep gekomen tegen de voorgenomen sluiting door de burgemeester. De rechtbank schorst het besluit van de Roosendaalse burgemeester Michiel Marijnen. Maar de rechtbank laat het daar niet bij. Ze wil nu ten gronde uitzoeken wat je in ‘het maatschappelijk verkeer’ onder growshop moet verstaan. “Het gaat hier om een principiële vraag waarvan de beantwoording gevolgen heeft die verder kunnen strekken dan alleen deze Roosendaalse situatie. De Algemene Plaatselijke Verordening is op dit punt in meerdere gemeenten gelijk aan die in Roosendaal,” zo stelt de Bredase bestuursrechter L. Hertsig vast.

 

De rechtbank plant over twee maanden, eind februari, een bodemprocedure voor een college van drie rechters om de vraag te beantwoorden wat nu eigenlijk onder een growshop moet worden verstaan. De Roosendaalse burgemeester had de rechtbank gemeld dat bij een controle in de vermeende growshop producten zijn aangetroffen die voorkomen op een checklist van de politie met producten die veelvuldig worden aangetroffen bij het ontmantelen van een hennepkwekerij. Het gaat dan om onder meer chemicaliën, dompelpompen, hygrometers, losse lampen, luchtbevochtigingsapparatuur, luchtfilters, allerhande ventilatoren, thermometers, tijdschakelaars en kachels. De combinatie van deze producten maakt dat er sprake is van een growshop, meent de burgemeester.

 

De exploitant van de winkel hield de rechtbank voor dat verwijzingen naar growshops op internet inmiddels zijn weggehaald, dat de naam van de winkel aan de Dr. Schaepmanlaan is veranderd in “Eurotuin” en dat hij bovendien geen hennepproducten verkoopt. “Uitsluitend legale artikelen die ook verkocht worden in een tuincentrum of bouwmarkt,” zo voert de exploitant aan. Hij wijst erop dat hij ook artikelen verkoopt die in het geheel niet in verband zijn te brengen met het kweken van hennep, zoals grasmaaiers.

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Growshop

 

 

 

20 december 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN