Bron: BN-DeStem

 

Watergang moet een keer per jaar

worden ‘geveegd.’

 

 

veger-1

 

De Truxor biedt uitkomst op drassige plekken.

 

 

 

veger-2

 

Adri de Weert, trekkerchauffeur met joystick en touch-screen.

 

 

 

veger-3

 

Met een klepelmaaier worden de slootkanten uitgemaaid.

 

 

BERGEN OP ZOOM - Als je ziet met wat voor werk het waterschap

Brabantse Delta de laatste jaren aan de weg timmert,

 

lijkt het soms wel of het onder water zetten van land de belangrijkste taak van het schap is.

In plaats van andersom.

 

 

Werken zoals aan de Molenbeek bij Roosendaal, de Bijloop in het natuurgebied de Pannenhoef bij Rijsbergen en straks ook de West-Brabantse Waterlinie bij Bergen op Zoom zijn er immers op gericht om ervoor te zorgen dat deze waterlopen hun water langer vasthouden en op sommige plekken mogen de oevers dan best wel eens overstromen.

 

Maar af en toe - de laatste jaren zelfs wat vaker - drukt een flinke regenbui mensen met de neus op een andere taak van het waterschap, namelijk ervoor zorgen dat het hemelwater spoorslags wordt afgevoerd. En dan heb je meer aan een rechte sloot, dan aan een meanderend beekje. Vandaar dat het waterschap naast al die meanderende beekjes en oeverafvlakking er ook voor zorgt dat er een stelsel is van sloten en bredere waterlopen, dat overtollige regen via de kortste weg afvoert naar gemalen en zo verder. Sloten die een functie hebben in de waterafvoer, moeten elk jaar schoongemaakt worden om een goede doorstroming te waarborgen. Dit houdt in dat de oeverbegroeiing moet worden gemaaid en dat de waterplanten uit de sloot gehaald moeten worden. Dat ‘vegen’ of ook wel ‘sloten’ genoemd, was vroeger zwaar handwerk, tegenwoordig gebeurt dat op de meeste plekken machinaal. De twee meest gebruikte machines zijn de maaikorf en de klepelmaaier, beide meestal aan de rechter-zijkant van een tractor bevestigd. De klepelmaaier wordt gebruikt om de (droge) kanten van de sloot te maaien. De maaikorf kent een dubbele werking. Daarmee kun je in één bewerking de kant maaien en de sloot zelf met waterplanten en wortels en al uitbaggeren. Dat kan echter alleen als er langs de sloot ruimte genoeg is om met een tractor te rijden en de sloot niet te breed is. Anders kan de arm van de maaikorf of de klepelmaaier de overkant niet bereiken. In die situaties kan een maai- of veegboot uitkomst bieden. Door al die natuurmaatregelen van de laatste jaren zijn er echter plekken ontstaan die noch met een tractor, noch met een boot bereikbaar zijn. Toch is daar ook weer wat op gevonden: de Truxor. Het is een amphibievoertuig dat kan varen en op rupsbanden kan rijden op drassige oevers. Het waterschap de Brabantse Delta heeft daar de afgelopen herfst mee proefgedraaid in en langs de Watermolenbeek in Roosendaal. “Dat ding zou wel eens een uitkomst kunnen zijn op plekken waar we oevers natuurvriendelijk hebben ingericht, maar waar we toch wel moeten maaien,” aldus Jan de Vijlder van waterschap de Brabantse Delta. Veel van de waterlopen in het gebied van de Brabantse Delta zijn eigendom van het waterschap en moeten dus ook door het schap worden onderhouden. Maar ook sloten van boeren die een functie hebben bij de waterafvoer moeten geveegd worden. Daar moet de grondeigenaar of de pachter zelf voor zorgen. Het waterschap controleert ook ieder jaar of dit gebeurt. De waterschapswereld heeft daar een eigen woord voor: de schouw. Volgens de schouwregeling moeten de sloten uiterlijk 1 december geveegd zijn. In het gebied van het waterschap De Brabantse Delta gaat het om ongeveer 7500 kilometer waterlopen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Met joystick en touch-screen

 

 

ROOSENDAAL - De 160 paardenkrachten sterke Case valt amper op

tussen het hoge riet op een stukje niemandsland

aan de Vlietweg in Roosendaal.

 

Achter het stuur van de tractor zit Adri de Weert van loonbedrijf Bartels uit Moerstraten.

 

 

Hij maait de kanten van de sloot uit met een zogenoemde klepermaaier, die aan de zijkant van de trekker is gemonteerd. Zelf zit De Weert in een cabine die de vergelijking met een luxe wagen uit het duurdere segment fluitend doorstaat. De bediening van de tractor en de klepelmaaier gaan met een joystick en een touch-screenbeeldscherm. Een koppelingspedaal intrappen, een pook in de juiste versnelling zetten of een hefboom van de hydraulic omhoog of naar beneden doen, zijn handelingen die een chauffeur van een beetje moderne trekker niet meer hoeft te doen. De klepelmaaier waarmee Adri werkt, heeft als extra voorziening een transportbandje die het maaisel meteen afvoert. In dit geval naar de bovenkant van de sloot.

 

Maar er zijn ook combinaties van machines die het maaisel meteen transporteren naar een kar achter de tractor. Dat is wel iets van de laatste tijd. “Vroeger liet je het slootvuil gewoon op de kant liggen. Het verteert immers vanzelf tot humus. Maar omdat het waterschap de oevers wil verschralen, mag dat niet meer,” weet De Weert.

 

 

 

29 november 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN