logo (7)

 

Nederland moet aan de watersnoodverzekering

 

 

breskens

 

De flats Scaldia, Bressia en Flandria bij Breskens zijn 7,5 meter boven NAP gebouwd.

 

 

Nederland is het enige land in Europa waar inwoners maar moeten vertrouwen

op een donatie uit een rampenfonds indien huis en haard

bij een overstroming schade oplopen.

 

 

Dijkdoorbraken en rivieren die buiten hun oevers treden zijn hier gelukkig allerminst alledaagse gebeurtenissen. Toch deden verzekeraars de dekking van een natuurramp in die categorie na 1953 collectief in de ban. Het financiële risico is te groot, oordeelden ze. Die terughoudende opstelling is niet meer van deze tijd, aldus onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. In het licht van de klimaatverandering is zo'n verzekering nu hard nodig, vindt volgens Jeroen Aerts, de doorsnee Nederlander. Hij baseert zich op interviews onder elfhonderd landgenoten, van wie meer dan de helft aangaf behoefte te hebben aan een extra stuk zekerheid. De Vereniging Eigen Huis rept in dat verband zelfs over tachtig procent van de huiseigenaren. Aerts legt de relatie met een groeiende vraag naar buitendijkse woningen. Rotterdam en Dordrecht hebben op dat front grootse plannen in oude havengebieden. Ook de appartementgebouwen bij Breskens (Port Scaldis) zijn volgens hem een goed voorbeeld van efficiënt omspringen met beschikbare ruimte voor woningbouw.

 

De onderzoeker maakt een duidelijk onderscheid tussen binnen- en buitendijkse bewoning. “Voor wie achter de dijken woont, ligt de situatie anders. Je mag verwachten dat de landelijke overheid en de waterschappen zorgen voor stevige dijken. Breken die door, dan is dat hún verantwoordelijkheid. Daar betalen we met z'n allen belasting voor.” Voor bewoners van buitendijkse complexen geldt die garantie niet, aldus Aerts en dus moeten ze de kans krijgen zich financieel in te dekken. Wat de overheid overigens niet ontslaat van de morele verplichting op bijstand, benadrukt de onderzoeker. Bijkomend voordeel van een overstromingsverzekering is dat burgers zich bewuster worden van de risico's. De ervaringen in Duitsland wijzen volgens Aerts uit dat verzekerden veertig procent minder schade hebben dan mensen zonder een dergelijke dekking. Dat komt door specifieke voorwaarden die daar bij het aangaan van de verzekering worden gesteld. “Huizen moeten op een bepaalde hoogte worden gebouwd, de cv-ketel komt in plaats van in de kelder op zolder te staan en op de begane grond ligt geen parketvloer maar plavuizen. Aerts vindt dat banken en verzekeraars zich meer zouden moeten bemoeien met bouwplannen voor woningen die zoveel mogelijk ‘watersnoodproof’ zijn. “Ze worden totaal niet betrokken in de discussie over de klimaatverandering. Terwijl hun belang en expertise toch enorm is!”

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft positief gereageerd op het onderzoek. Dat mag ook worden verwacht, zegt directeur Marinus Schroevers van ZLM Verzekeringen in Goes. Al sinds 1992 buigen overheid en verzekeraars zich over herinvoering van een dekking van overstromingsrisico. Een conceptplan ligt op tafel en wordt momenteel juridisch binnenstebuiten gekeerd. Schroevers verwacht dat het zeker geen jaren meer zal duren voordat de verzekering in Nederland wordt geïntroduceerd. Maar alleen wanneer het door alle schouders wordt gedragen. Woningeigenaren komen derhalve niet uit onder een uitbreiding van hun opstalverzekering, zegt Schroevers. “Ook niet wanneer je hoog en droog op de Veluwe woont.” Evenmin kan bij rampen een aanzienlijke bijdrage van het Rijk achterwege blijven, is de ZLM-directeur het hartgrondig met de onderzoeker eens. “Wij als verzekeraars kunnen dat nooit alleen oplossen. De impact van een overstroming is enorm. Uitgaande van een worst-case scenario loopt de zoutwaterschade al snel op tot 12,5 miljard euro. Dat zou betekenen dat de verzekeraars failliet gaan. Als dat gebeurt, kan dus niets meer worden verzekerd en stort heel ons stelsel in. Ondenkbaar!” Het model dat nu op tafel ligt, legt het risico in eerste instantie bij de verzekeringsmaatschappij, vervolgens bij de herverzekeraar en dan komt de overheid om de hoek. Het voorschrijven van gewenste vloerbekleding en de plek van de ketel gaat Schroevers evenwel te ver. “Daar beginnen we hier niet aan.” Overigens keren de meeste maatschappijen al wel uit wanneer kelders en begane grond door toedoen van hevige regenval waterschade oplopen. “Dat is van een heel andere orde.”

 

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

26 augustus 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN