BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN

 

Weelde in beeld

 

 

 

Weelde

(Foto: 2010)

 

 

Weelde is een dorp in de Belgische provincie Antwerpen en een deelgemeente van de gemeente Ravels.

Weelde telde op het einde van 2005: 4510 inwoners en het dorp grenst aan Poppel en Ravels.

 

Weelde was vroeger een zelfstandige gemeente die begin 1977 bij de gemeente Ravels is gevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

Station Weelde is een voormalig spoorwegstation, gebouwd in 1867 gelegen tussen Weelde en Merksplas,

 welke een van de stations aan Spoorlijn 29 (Bels Lijntje) was.

 Een spoorlijn die Turnhout in België met Tilburg in Nederland verbond.

 

 

 

 

 

Station Weelde (2)

 

 

 

 

Het Bels Lijntje:

 

Het Bels Lijntje (officiële benaming in België: Lijn 29) is de voormalige spoorlijn van Aarschot over Herentals naar Turnhout en via Baarle naar Tilburg.

Op 23 april 1855 werd het stuk tussen Turnhout en Herentals geopend.

In 1864 werd tot de bouw van het stuk tussen Tilburg en Turnhout besloten en de lijn werd op 1 oktober 1867 geopend.

Op 28 februari 1863 werd het stuk tussen Herentals en Aarschot geopend.

 

Tot 1865 werd het hele gebied tussen Turnhout en Baarle-Nassau beheerst door uitgestrekte heidevelden.

In dat jaar werd gestart met de aanleg van de spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg en werd het station Weelde-Merksplas

(ten zuiden van de Steenweg op Zondereigen) gebouwd.

De spoorlijn werd aangelegd en uitgebaat door de “Grand Central Belge,” waardoor de spoorlijn in de volksmond “Bels lijntje” werd genoemd.

 

 

 

 

 

Voormalig perron langs fietspad Bels Lijntje

 

 

 

 

 

Pand nabij het perron

 

 

 

 

Het lijngedeelte tussen Tilburg en Turnhout telde zeven stations:

 

Tilburg (km. 31)

Riel (km. 25)

Alphen (km. 18)

Baarle (2 stations) (km. 9 en km. 13)

Weelde (km. 5)

Turnhout (km. 0)

Tevens was er een aftakking naar Goirle voor goederentreinen.

 

 

Tijdsloop:

 

De verwachtingen over de lijn Turnhout – Tilburg waren te hoog gespannen.

Reeds in de beginjaren bleven de activiteiten beneden het verhoopte peil.

Onder andere doordat de GCB geen concessie meer had om tussen Lier en Turnhout te rijden en door het gereedkomen van de Moerdijkbrug in 1872.

 

In 1898 werd het Nederlandse deel eigendom van de Staatsspoorwegen.

Omdat de verbinding Parijs – Amsterdam via Turnhout – Tilburg het kortst was wilde men de lijn uitbouwen.

 

In 1906 werd het spoorwegemplacement Weelde-Statie / Baarle-Nassau-grens in gebruik genomen.

Dit emplacement omvatte een stationsgebouw (167 meter lengte), douaneloodsen aan de Belgische en de Nederlandse zijde, een locomotievenloods met draaischijf, een reservoirgebouw en diverse seinwachtershuisjes.

Aan beide zijden van de grens lag een rangeerterrein (24 sporen naast elkaar).

Tevens werden er verschillende woningen gebouwd voor trein- en douanepersoneel.

Dit was het begin van de woongemeenschap op de grens.

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de lijn door de Duitsers bij de grens met prikkeldraad in tweeën gedeeld, maar na 1918 werd het treinverkeer opnieuw gestart. Dit kreeg echter stilaan concurrentie van het busverkeer.

In 1934 werd het personenvervoer definitief gestaakt.

 

De zijlijn naar Goirle werd reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitsers opgebroken.

 

In 1958 werd een omleiding in de lijn opengesteld, dit was noodzakelijk omdat de spoorlijn Breda - Eindhoven op een verhoogde baan kwam te liggen,

waarbij de aansluiting in Tilburg verviel.

Hierom werd er een omleiding, westelijk om Tilburg heen, aangelegd die een paar kilometer westelijker op de spoorlijn Breda - Tilburg aansloot.

 

In 1959 werd het grootste deel van het ‘nieuwe’ stationsgebouw gesloopt (maar de muren van de perrons staan er tot op de dag van heden).

De goederentrein reed toen nog tweemaal per dag.

Op 1 juni 1973 reed de laatste officiële trein.

Op de topografische kaart van 1967 ziet men dat er nog bijna geen houtopslag is langs de spoorlijn en ter plaatse van de draaischijf.

 

 

Toeristische stoomtrein:

 

Van 1974 tot 1982 reed de Stichting Stoomtrein Tilburg – Turnhout (SSTT) met toeristische stoomtreinritten van Tilburg tot de grens en terug.

Na 1973 werd ook het onderhoud sterk verminderd, zodat bomen vrij spel kregen (vooral eik en berk).

De Belgische spoorwegen gingen langer door met het onderhoud op de spoorwegbedding.

 

In 1986 werden de rails en biels vanaf Turnhout tot aan de grens verwijderd.

In 1987 kreeg natuurvereniging de Wielewaal het terrein in beheer.

 

 

Fietspad:

 

In 1989 werd over de bedding een fietspad aangelegd van Tilburg (Oude Warande) naar Turnhout.

Tot 1993 ontbrak er een stuk fietspad tussen Baarle en de grens.

Maar vervolgens verdwenen ook aan de Nederlandse kant van de grens de rails en werd in 1993 het fietspad doorgetrokken.

Bij de aanleg werd een grote hoeveelheid grond verplaatst van de aansluiting met het fietspad op Belgisch grondgebied

naar het terrein tegen de Zevenhuizenbaan.

Alleen bij Alphen kon er een stuk fietspad niet over het spoortraject aangelegd worden, doordat er reeds bebouwing was gerealiseerd.

 

Tilburg heeft momenteel nog spoorverbindingen met Breda, ‘s-Hertogenbosch (“Brabantse Lijn”) en Eindhoven.

Daarnaast is er een grote spoorwegwerkplaats van de onderneming Nedtrain.

Vanuit België is Turnhout tegenwoordig het eindpunt van de spoorlijn.

(Wikipedia).

 

 

 

 

 

Sint-Michielskerk

http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_01791.htm

 

 

 

 

 

Molen van Weelde uit 1850 (1)

http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=60

 

 

 

 

 

Bord tegen de molen

 

 

 

 

 

Molen van Weelde uit 1850 (2)

 

 

 

 

 

De Pastorie (1) – aan de Dreef

 

 

 

 

 

De Pastorie (2) – aan de Dreef

 

 

 

 

 

Kerkje aan de Weeldestraat (1)

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/75762

 

 

 

 

 

Glas-in-loodraam, kerkje aan de Weeldestraat

 

 

 

 

 

Kerkje aan de Weeldestraat (2)

 

 

 

 

 

Zicht in de Torenstraat

 

 

 

 

 

Kapelletje aan de Singelstraat

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/75744

 

 

 

 

 

Drukkerij bij de kerk

 

 

 

 

 

Zicht in de Dreef

 

 

 

 

 

Zicht op de kerk vanuit Pastorietuin

 

 

 

 

 

Zicht in de Singelstraat

 

 

 

 

 

Singelstraat nummer 1

 

 

 

 

 

Standbeeld op plein nabij de Dreef

 

 

 

 

 

Café De Kroeg – Koning Albertstraat

 

 

 

 

 

Zicht in de Koning Albertstraat

 

 

 

 

 

Pand op pleintje nabij de Dreef

 

 

 

 

 

School De Verrekijker – Koning Albertstraat

 

 

 

 

 

Parochiecentrum – Koning Albertstraat

 

 

 

 

 

Voormalig kerkje? – Koning Albertstraat nummer 100

 

 

 

 

 

Gemeentehuis – Hoek Koning Albertstraat / Gemeentelaan

 

 

 

 

 

Pand aan de Weeldestraat

 

 

 

 

 

Café De Brouwerij – Weeldestraat 86

 

 

 

Mijn indruk van Weelde: Het eerst ben ik gaan kijken hoe op dit moment de toestand is rondom Het Bels Lijntje. Daar ben ik al wel verscheidene keren geweest. Immers, het fietspad “Bels Lijntje” is een van mijn favoriete routes door Noord België. Deze eindigt min of meer net voor Turnhout, alwaar ik dan meestal mijn weg vervolg via het kanaal richting Antwerpen. Langs dit kanaal staan een groot aantal bedrijfspanden, waarvan er veel niet meer in gebruik zijn. Doch deze laten ze gewoon allemaal staan. Deze voormalige bedrijven komen door hun leegstand allemaal een beetje ‘spookachtig’ over, maar daarom juist zo interessant om deze steeds te zien. Doch, deze keer kwam ik niet verder dan het voormalige perron van Weelde. Het voormalige station (zie foto’s) kon ik even niet meer vinden, maar vond wel een foto op het internet. Bij een volgend bezoek daar in de buurt zal ik hier eigenhandig wat foto’s van maken en de afgebeelde foto vervangen. Hoe gek ook, het heette in die tijd: Station Weelde, maar Weelde zelf ligt zeker wel zo’n 5 kilometer hier vandaan. Een zelfde situatie heb je met het station Lage Zwaluwe.

 

(De foto van station Weelde is inmiddels vervangen!)

 

Enkele jaren geleden had Omroep Brabant een speciale rubriek die heette: “De Wandeling.”

Deze werd toen gepresenteerd door René Bastiaansen. Ook het Station Weelde met alles daaromheen kwam ’n keer aan bod. Gelijk bij de eerstvolgende gelegenheid ben ik daar toen gaan kijken en vond al die dingen terug die toen waren uitgezonden. Zoals al die oude sporen, perrons en zelfs die draaischijf was nog terug te vinden. Wel alles momenteel overwoekerd door diverse planten en bosjes. Maar in België laten ze gewoon alles staan en zulke situaties roepen dan toch wel een apart sfeertje op.

 

 

Ik ben zeer beslist wel eens door Weelde heengefietst, maar zoals bij zoveel van die plaatsjes keek ik vroeger nauwelijks naar de objecten daar aanwezig. Doch, nu juist met een bijzonder oog. Het dorp Weelde straalt een enorme rust uit. Dat niet alleen. Ook staan de huizen in de meeste gevallen niet op elkaar geplakt en zijn er diverse open plekken te ontdekken, waaronder een aantal mooie pleintjes. Weelde is een groot verschil met Poppel, dat toch echt wel in de buurt ligt. Een wereld van verschil zelfs! De kerk staat als het ware prachtig te pronken op een pleintje, waaromheen een kerkhof en vlak daarvoor staat ook nog eens een molen uit 1850. Deze staat op een groot open plein. Mijn wandeling door Weelde was een zeer aangename bezigheid en omdat het goed weer was, ben ik een aantal malen zomaar ergens op een bankje gaan zitten en keek met veel genoegen naar de omliggende panden. Er is wel een drukke verkeersader (N12), maar deze loopt praktisch aan de rand van het dorp, zodat het dorp zelf heel veel rust uitstraalt. Erg veel winkels waren er niet te ontdekken, maar de Weeldenaar zal ze zeker in hun buurt weten te vinden. Weelde lijkt mij ook wel een slag groter dan Poppel. Ik was hier op 18-04-2007 en rook ter plaatse geen ongezonde lucht. (zie het artikel: Een wandeling door Poppel). Het enige wat in Weelde ontbreekt zijn goede fietspaden langs de wegen/straten. Heel hobbelig en je moet in veel situaties aan de linkerkant gaan rijden.

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

26 april 2010

 

 

 

 

 

Hoofdingang Sint-Michielskerk

 

 

 

 

 

Bord tegen de kerk

 

 

 

 

 

Vorsterhuisje

(zie info hierboven)

 

 

 

 

 

Weeldestraat 139

 

 

 

 

 

Zicht in de Weeldestraat

 

 

 

 

 

D&T Vloeren – Weeldestraat 138

 

 

 

 

 

Weeldestraat 136?

 

 

 

 

 

Schooltje – Hegge

 

 

 

 

 

Taverne Halfweg – Prinsenlaan 83

 

 

 

 

 

Karmel Emmaüs (1) – Prinsenlaan 95

 

 

 

 

 

Karmel Emmaüs (2) – Prinsenlaan 95

 

 

 

 

 

Vijver Karmel Emmaüs – Prinsenlaan 95

 

 

 

 

 

Ingang Karmel Emmaüs – Prinsenlaan 95

 

 

 

 

 

Bord bij de ingang

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

4 oktober 2010

 

 

 

 

 

Restaurant “Pûre B” – Meir 48

 

 

 

 

 

Bord bij het restaurant

 

 

 

 

 

Meir 44

 

 

 

 

 

Zicht in Meir

 

 

 

 

 

Meir 40

(zie de zonnepanelen)

 

 

 

 

 

Meir 9

 

 

 

 

 

Restaurant “De Groes” – Meir 1

 

 

 

 

 

Meir 16

 

 

 

 

 

Weeldestraat 35

 

 

 

 

 

Zicht in de Weeldestraat

 

 

 

 

 

Kapel van Sint-Jan-Baptist (1949) – Moleneinde/Weeldestraat

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/75753

 

 

 

 

 

Huisje naast de kapel Sint-Jan-Baptist

 

 

 

 

 

Turnhoutseweg 2

 

 

 

 

 

Turnhoutseweg 4

 

 

 

 

 

Turnhoutseweg 9?

 

 

 

 

 

Frituur Bax – Weeldestraat 2

 

 

 

 

 

Schrijnwerkerij Rik Hermans – Elzenstraat 3B

 

 

 

 

 

Werkplaats aan de Elzenstraat

 

 

 

 

Weelde-station in beeld

 

 

 

 

 

Parochiezaal – Bredaseweg

 

 

 

 

 

Bredaseweg 46

 

 

 

 

 

Kerk van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans uit 1932 – Bredaseweg 50

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/75694

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

Vrije Basisschool ’t Spoor – Bredaseweg 52

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

Bredaseweg 33

 

 

 

 

 

Frituur “De Patat” – naast het Parochiehuis – Bredaseweg

 

 

 

 

 

Hotel-Café “De Grens” – Bredaseweg 98

 

 

 

 

Voormalige dubbele woning voor ladingmeesters aan de Bredaseweg

 

 

 

 

Aanvullende foto’s

 

2 juni 2014

 

 

 

 

 

 

Restaurant Prinsenhof – Prinsenlaan 92

 

 

 

 

 

Frituur Emmaus – Prinsenlaan 84A

 

 

 

 

 

Taverne Halfweg – Prinsenlaan 83

 

 

 

 

 

Kachels & Haarden Heestermans – Prinsenlaan 50

 

 

 

 

 

Prinsenlaan

 

 

 

 

 

Gemeentehuis Ravels – Gemeentelaan 60

 

 

 

 

 

Brood- en banketbakkerij Dilen - Gemeentelaan 61

 

 

 

 

 

De Post – Gemeentelaan 53

 

 

 

 

 

Belfius Bank & Verkeringen – Gemeentelaan 51

 

 

 

 

 

Apotheek – Gemeentelaan 45

 

 

 

 

 

KBC Bank & Verzekering – Koning Albertstraat 82

 

 

 

 

 

Hoofdingang De Pastorie – Dreef

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

21 augustus 2014

 

 

 

 

 

Woningen Turnhoutseweg

 

 

 

 

 

Turnhoutseweg met het levensgevaarlijke dubbelfietspad

 

 

 

 

 

Café ’t Hoeveke – Steenweg op Zondereigen 2

http://nl.netlog.com/thoevekeweeldestatie

 

 

 

 

 

Service Station De Witte – Bredaseweg 2

http://www.garagedewitte.com/

 

 

 

 

 

Frituur & Snackbar ’t Krokantje – Merksplasseweg 17

 

 

 

 

 

Geeneinde met het dubbelfietspad (2)

 

 

 

 

 

Militair Domein aan het Geeneinde

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

Geeneinde met het dubbelfietspad (1)

 

 

 

 

 

Vliegveld van Weelde aan het Geeneinde

 

 

 

 

 

Frituur en broodjesbar Eugène (voorheen: ’t Lindeke) – Weeldestraat 101

http://www.gva.be/cnt/aid1089693/drie-frituren-in-een-straat-is-te-veel

 

 

 

 

 

Appartementencomplex – Weeldestraat 133 t/m 137

 

 

 

 

 

Appartementencomplex – Weeldestraat

 

 

 

 

 

Frituur Weelde – Weeldestraat 169A

 

 

 

 

Zie ook:

 

www.rawepo.be  

 

 

 

Voor artikelen over Weelde

Klik hierop

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

April 2007

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN