Bron: www.bndestem.nl

 

Weer bouwvergunning voor Sculpturen

 

 

sculpturen 001

 

De Sculpturen (1)

(Foto’s: Kees Wittenbols – 3 november 2009)

 

 

BREDA – “Ten hemel schreiend en getuigend van onbehoorlijk bestuur.” De Aktiegroep Heuveltorens, opgericht uit ongenoegen over de bouw van de drie Sculpturen (woontorens) in de Dirk Hartogstraat in Breda, is woedend dat de gemeente op 30 oktober opnieuw een bouwvergunning heeft afgegeven voor de derde toren. Volgens woordvoerder Jan Veuger van de Aktiegroep heeft de gemeente onder meer de zienswijzen van de groep naast zich neergelegd en onthoudt ze anderen de mogelijkheid om op de nieuwe afgifte van de bouwvergunning te reageren. Een eerdere bouwvergunning voor toren drie vernietigde de rechtbank, omdat er in het plan voor de Sculpturen op eigen terrein onvoldoende parkeergelegenheid zou zijn voor bewoners en bezoekers als toren drie er eenmaal zou staan.

 

 

De gemeente Breda is tegen die uitspraak in beroep gegaan bij de Raad van State.

Die uitspraak laat nog op zich wachten.

 

 

sculpturen 002

 

De Sculpturen (2)

 

 

Op 14 oktober kreeg de Aktiegroep Heuveltorens bericht van de gemeente dat zij van plan was opnieuw een bouwvergunning te verlenen. Ze heeft namelijk een oplossing bedacht voor het parkeerprobleem: er wordt een extra parkeerterrein voor 61 voertuigen gerealiseerd in een gebied ten westen van toren 1. Volgens de Aktiegroep zou dat groen blijven. “Volgens het bestemmingsplan was dat zelfs een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de Talmazone,” stelt Veuger. “Er staat letterlijk in het bestemmingsplan dat het niet de bedoeling is dat er een los parkeerveld naast de torens wordt aangelegd. Dit zou ten koste gaan van het gewenste groene karakter van het omliggende park. Tevens is de locatie als hondenlosloopplaats aangewezen.” De Aktiegroep diende op 27 oktober de zienswijze in bij de gemeente. Hield haar voor dat een nieuw bouwplan, waarbij de parkeervoorziening niet op eigen terrein geregeld is, opnieuw in procedure moest worden gebracht. Drie dagen later gaf de gemeente echter de bouwvergunning af.

 

 

 

sculpturen 003

 

De Sculpturen (3)

 

 

Volgens een gemeentewoordvoerster spreekt de Raad van State zich binnenkort óók uit over de nieuwe bouwvergunning. Daarin wordt volgens haar rekening gehouden met de norm van 1,48 parkeerplaatsen, zoals door de rechter zou zijn vastgesteld. Het terrein aan de westkant van toren 1 zou “ja en nee” groen blijven, zegt zij, “maar dat moet je breder zien dan alleen maar groen. Daar mag óók geparkeerd worden.”

 

 

 

5 november 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN