BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN

 

 

 

Wegen en spoor kunnen goedkoper

 

 

 

 

DEN HAAG - De kosten van nieuwe wegen, spoorlijnen, tunnels en bruggen

kunnen met private financiering minstens 10 procent omlaag.

De aanleg kan daardoor ook jaren sneller.

 

 

Dat concludeert een onafhankelijke commissie in een advies voor de ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Wouter Bos (Financiën). Oud-minister en voormalig bankier Onno Ruding, die de commissie voorzit, overhandigde hun gisteren het rapport. Ruding voorziet de komende jaren een stroomversnelling. Private financiering in Nederland is volgens hem nu een klein en zielig stroompje, met vier bijna afgeronde projecten en twee in petto. Een van de oorzaken in Rudings ogen is te weinig constante politieke steun. Eurlings en Bos installeerden de commissie afgelopen najaar in de zoektocht naar meer private investeringen in asfalt en spoor. Eurlings won tegelijk advies in over snellere besluitvorming over de aanleg van infrastructuur.

 

De commissie-Ruding ziet grote voordelen bij samenwerking met het bedrijfsleven, maar wel meer als het gaat om wegen dan om het spoor. Als er privé-geld gaat naar spoorprojecten, kan dat tot aanzienlijk duurdere treinkaartjes leiden, zegt Ruding: “Dat ligt politiek moeilijk.” Bij een totale omvang van ongeveer 15 miljard euro aan publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) tot 2020, kan de overheid minstens 10 procent besparen, schat de commissie. De bespaarde 1,5 miljard kan worden besteed aan de snellere aanleg van wegen en spoorwegen die nu later gepland staan. Het geld komt dan niet uit de rijksbegroting. De commissie roept het kabinet op te praten met de grote pensioenfondsen, zoals APG (ex-ABP) en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (ex-PGGM) over een samen op te richten fonds voor de infrastructuur. Zij beleggen hun miljardenvermogens nu wel in infraprojecten in het buitenland, maar nauwelijks in Nederland.

 

Minister Wouter Bos zei in een eerste reactie dat de aanbeveling voor een investeringsfonds “nog heel wat vragen oproept.” Het fonds is wellicht een vorm van privatisering van taken van Rijkswaterstaat, waaraan volgens hem haken en ogen zitten. Bos en Eurlings benadrukten beiden dat privaat geld geen gratis geld is.

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

20 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN