Bron: www.bndestem.nl

 

Weinig goeds voor inwoners Langeweg

 

LANGEWEG - Geen bloembakken in Langeweg, want daarvoor

ontbreekt het de gemeente Moerdijk in deze barre tijden aan geld.

 

 

Mondjesmaat woningbouw, ook al houdt Moerdijk straks uit de mogelijke aanleg van het Logistiek Park 825 nieuwe huizen over. En dan ook nog eens een gebrekkige busverbinding, waarbij de vervoerswethouder de suggestie deed dan maar vaker van de deeltaxi gebruik te maken.

 

 

image039

 

Kloosterlaan – Langeweg

(Foto: Kees Wittenbols – juni 2007)

 

 

Het college had de bevolking van Langeweg gisteren maar weinig goeds te melden. De plannen voor een nieuw multifunctioneel centrum zijn weliswaar in volle gang en moeten volgens Henk Hendrikx van de Woningbouwstichting Zevenbergen zeker vier starters- en zes seniorenappartementen opleveren. Maar een nieuw wijkje op de kleivlakte erbij, dat zien B en W nog niet snel gebeuren. Er is gewerkt aan de leefbaarheid, betoogde wethouder Louis Koevoets. Concreet: er komt een fraai dorpsplein en het vrachtverkeer dendert niet langer door de Schoolstraat. Het lokale landbouwverkeer wel. Wie met de vrachtwagen bij bijvoorbeeld Verkooijen moet zijn, rijdt om langs de Markweg. Die polderwegen zijn begaanbaarder gemaakt door de asdruk op te voeren van 4,8 ton tot 8 à 10 ton. Bij monde van een ondernemer uit de polder zijn door de wegomleiding elf bedrijven uit Langeweg gedupeerd. Koevoets kon blijven zeggen dat zorgvuldig de leefbaarheid van het dorp is afgewogen tegen de economische belangen, overtuigd waren de ondernemers niet.

 

“U spendeert miljoenen aan het uitplaatsen van bedrijven als Caldic en in Zevenbergschen Hoek en deze hoek laat u in de kou staan. Wij lijden grote schade door de extra kilometers. Drie jaar terug was er geen enkele mogelijkheid om het vrachtverkeer uit het dorp te weren en nu kan het ineens wel. Al die vrachtwagens, die omrijden belasten het milieu alleen maar meer.” Koevoets wilde de discussie niet herhalen. “In drie bijeenkomsten zijn we in samenwerking met de verkeersgroep van de wijkvereniging tot dit verkeersbesluit gekomen.” Dat wekte ergernis bij de polderbedrijven. “De wijkvereniging vertegenwoordigt niet de hele bevolking van Langeweg.” Vragen over de breedte en de bochten van de polder liet Koevoets voor zich. “Te technisch, laat ik uitzoeken.” Een bewoner droop teleurgesteld af. “Logisch dat het dorp stilaan leegloopt. De gemeente laat het gewoon gebeuren.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Bron: www.bndestem.nl

 

Aanvullend artikel

(14 maart 2009)

 

 

Langeweg lekker links laten liggen

 

Uit alle hoeken en gaten van Langeweg kwamen de burgers afgelopen dinsdag naar de kerncontactavond in Ons Stedeke. Die ene keer per jaar dat ze het voltallige gemeentebestuur in levende lijve kunnen aanschouwen, nemen ze graag te baat. Wie echter met het verwachtingspatroon binnenkomt om een stevige boom met burgemeester en wethouders op te zetten, komt bedrogen uit. De avond begint met hoe goed Moerdijk er wel niet uit komt te zien als straks alle plannen van Moerdijk Meer Mogelijk werkelijkheid worden.

 

Het viel me trouwens op dat de wethouders op de eerste kerncontactavonden dit seizoen bij het ontvouwen van de majeure gebiedsplannen de ferme woorden ‘we gaan’ in de mond namen en nu aarzelend ‘hopelijk zullen we dit’ en ‘als alles meezit kunnen we dat’ over de lippen krijgen. Waar is het heilige vuur, dat de aanleg van een Logistiek Park alle Moerdijkse deuren opent, gebleven? Ze zijn niet te benijden hoor, onderhandelaars die in tijden van recessie pogen de vaart erin te houden en bij nu nog goed renderende bedrijven als Caldic tot verhuizen te bewegen. Afijn, Langeweg hoorde het allemaal tot vervelens toe aan. Toen de hoopvolle miljoenendans van tafel was, moesten Denie en c.s. weer met beide benen op de grond. Dat viel een beetje tegen. Het nederige verzoek om vier bloembakken ter opfleuring van het nieuwe dorpsplein, ving bot. Wethouder Koevoets zou niet weten waar hij in godsnaam 22.000 euro vandaan moest halen om in Langeweg of in welke kern dan ook de bloemetjes nog eens buiten te zetten. Een zitbankje kon nog wel, het hout ligt zelfs al gereed. Wel even zelf in elkaar zetten.

 

Wethouder Ada Grootenboer bleef de hele avond stil, nog wat bleekjes rond de neus over het debacle met De Regenboog. Maar opnieuw het boetekleed aantrekken? Nee, dat doet ze nog maar even niet. In Langeweg werd elke discussie al snel in de kiem gesmoord. De loonbedrijven in de polder moeten niet steeds terugkomen op die vele kilometers extra, want daar heeft Koevoets genoeg op gekauwd. De kerncontactavonden worden veelbelovend op de gemeentesite aangekondigd onder het kopje ‘samen in gesprek.’ Maar zodra Tinus Fens - altijd enkele tientallen decibellen harder pratend dan de rest - zijn stem verheft, snoert de burgemeester hem na een paar zinnen de mond. Tja, soms gaat het over niet meer dan een kapotte riolering of een scheve stoeptegel. Wie het kleine niet deert...

 

Er hangt een soort gepantserd schild over het college, waar eigenlijk maar beter niemand doorheen prikt. De bestuursgezichten staan op strak alsof het zwaard van Damocles ieder ogenblik kan vallen. Moerdijk Meer Mogelijk, het allitereert lekker. Ik weet er nog eentje: Langeweg lekker links laten liggen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zie ook:

 

Langeweg in beeld

 

 

 

11 maart 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count