Bron: BN-DeStem

 

Werkdruk bij regionale politie al jaren groot

 

 

politie_892679b_955350b

 

 

Er heerst onrust binnen de politiekorpsen.

 

Reorganisaties en bezuinigingen zorgen voor toenemende druk op het blauw.

 

 

 

Op zich is dat niets nieuws, maar de nood is in Midden- en West-Brabant wel erg hoog. Door de huidige golf overvallen en een moordzaak moet het korps wellicht de hulp inroepen van andere korpsen. Anderhalf jaar geleden deed zich zo'n zelfde situatie voor, toen een aantal simultaan lopende moordonderzoeken het korps bijna te veel werd. Woordvoerder Paul Roeland van de Nederlandse Politiebond (NPB) verbaast het niets. “Er bereiken ons al langer geluiden dat de werkdruk in Midden- en West-Brabant groot is in vergelijking met andere korpsen. Dat geldt niet alleen voor de Divisie Recherche, maar ook voor de Noodhulp. De post Mijkenbroek in het district Breda bijvoorbeeld is overbelast.” Onlangs lieten ook de burgemeesters van het politiedistrict Oosterhout van zich horen. In een brandbrief vroegen zij in Den Haag aandacht voor de onderbezetting van de politie. De Noodhulp van het district zou daar te zeer onder te lijden hebben.

 

Paul Roeland: “Het kan aan de verdeelsleutel voor het aantal fte's liggen. Misschien krijgt het korps gewoon te weinig menskracht. Maar het kan voor een deel ook aan de korpsleiding liggen. Minister Ter Horst wil niet dat de bezuinigingen ten koste gaan van het blauw op straat, terwijl wij in Midden- en West-Brabant zien dat er toch wordt gesneden in het aantal operationele functies.” Het percentage rechercheurs op het totale personeelsbestand in het korps Midden- en West-Brabant is 22,6 procent. En juist de Divisie Recherche staat in Midden- en West-Brabant voor de tweede maal in relatief korte tijd onder grote druk. Politiewoordvoerster Enny de Wit: “Wij hebben, naast alle vacatures en bezuinigingen, te maken met een criminaliteitspiek. Dat vergt veel van ons. We willen in de bezuinigingen het blauw daarom zoveel mogelijk ontzien.” Henk Joore van de politiebond ANPV zegt dat door alle bezuinigingen de overcapaciteit verdwenen is. “Daardoor kunnen pieken in de criminaliteit niet meer worden opgevangen zonder de hulp in te roepen van een ander korps. Twintig jaar geleden was er voor elke kleine tot middelgrote gemeente honderd tot tweehonderd man beschikbaar. Nu zijn dat er nog maar veertig tot vijftig. Men is echt op de nullijn gaan zitten. Doet er zich nu een incident voor in een afgelegen gebied, dan is dat een veel groter probleem dan vroeger.”

 

Volgens hem spelen ook de strenge eisen die aan de politie worden gesteld de korpsen parten. “Daardoor zijn er veel openstaande vacatures en is er nogal wat personeel door bijscholing niet beschikbaar voor het reguliere werk.” Joore ziet niets in de onlangs door minister Ter Horst aangekondigde overkoepelende politiedienst. “Schaalvergroting werkt niet. Kijk maar naar de zorg en het onderwijs.”

 

 

 

 

20 januari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN