Bron: http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/7809759/WestBrabanders-worden-minder-gezond-oud.ece

 

West-Brabanders worden

minder gezond oud

 

 

zorgpaden-3

 

 

BREDA - West-Brabanders worden gemiddeld minder gezond oud dan mensen elders in de provincie. Zo brengen inwoners van Zuidoost-Brabant gemiddeld 66,1 jaar door in goede gezondheid. In West-Brabant stokt de teller bij 62,3 jaar. Dat cijfer wijkt overigens niet veel af van het gemiddelde in Nederland dat op 63 jaar staat. Dat blijkt uit een onderzoek van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg. In de studie, die eind 2011 afgerond is, wordt onderzocht hoe het zorgaanbod in de toekomst afgestemd moet worden op de vraag. “Want de provincie Noord-Brabant vergrijst in hoog tempo. Er wonen meer ouderen dan in de rest van het land. Hierdoor stijgt de zorgvraag bovengemiddeld,” zegt onderzoeker Dung Ngo van Tranzo.

 

Ngo heeft becijferd dat veertig procent van de Brabantse 65-plussers twee chronische ziekten heeft. Zestig procent van de 70-plussers heeft twee of meer chronische ziekten. Verder blijkt uit haar onderzoek dat in West-Brabant sterfte door longkanker, COPD (chronische longziekte) en beroerte meer voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Ook op dat gebied scoren andere delen van Brabant beter. De zorg in Noord-Brabant is een grote economische sector. Momenteel werken er 174.000 mensen. In een jaar tijd is dat aantal met bijna vier procent gegroeid. “De vraag naar zorgpersoneel zal tot 2025 fors groeien, waardoor een tekort aan verzorgenden ontstaat,” aldus Ngo.

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheidszorg

 

 

 

16 december 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN