Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/6406730/Wie-geen-adres-heeft-bestaat-niet.ece

 

Wie geen adres heeft, bestaat niet

 

 

Annahuis

 

www.annahuis.nl

 

 

Pastor Dorothé IJsseldijk en staflid Klaas Burger willen een luisterend oor bieden aan dak- en thuislozen.

Ook proberen ze postadressen te regelen voor Bredanaars zonder vast adres.

 

 

BREDA – “Veel mensen willen een postadres bij het Annahuis, maar het is steeds moeilijker om dat te regelen. De gemeente voert de wetten alsmaar strenger uit. Dat levert ons een enorme berg bureaucratisch werk op, waar we eigenlijk de menskracht niet voor hebben. Ons andere werk dreigt er door in de knel te komen.” Diaconaal centrum Annahuis, gevestigd in de voormalige pastorie aan de Haagweg, zet iedere ochtend de deur open. Er is koffie, telefoon en internet, maar vooral ook een begripvol luisterend oor in een warme, huiselijke omgeving. Mensen met problemen uit heel Breda en soms ook van daarbuiten, kloppen massaal aan.

 

“Om de vijf minuten gaat de deurbel of de telefoon,” zeggen pastor/teamleider Dorothé IJsseldijk en staflid Klaas Burger. “Er is duidelijk behoefte aan een laagdrempelige voorziening als het Annahuis.” Sommige mensen komen één keer, anderen jarenlang. Jaarlijks ondersteunt het Annahuis ongeveer 350 mensen. “Daarvan zijn er veel thuisloos, maar lang niet allemaal. Het zijn wel allemaal mensen die het niet redden. Het water staat ze niet meer tot de lippen, ze zijn al half aan het verzuipen.” De laatste tijd melden zich opvallend veel jongeren tot 27 jaar. Vorig jaar waren dat er zo’n tachtig, meest jongens. “Het zijn vaak jongeren die elders niet bekend zijn. Ze zitten in het grijze of zwarte circuit en staan nergens geregistreerd. Ze krijgen dus ook geen enkele vorm van hulp om uit de problemen te komen.” Die problemen zijn in veel gevallen complex en beginnen vaak al in de jeugd. “De meesten hebben een lange geschiedenis achter de rug. Ouders die niet voor hen konden zorgen, uithuisplaatsingen en ga zo maar door. En op hun achttiende staan ze er alleen voor.”

 

De drie medewerkers en ruim 25 vrijwilligers van het Annahuis proberen iedereen die dat wil, op weg te helpen door ze door te verwijzen naar de juiste instantie. “Dat kost echter steeds meer moeite, omdat de regels alsmaar strenger worden. Maatschappelijk werk mag bijvoorbeeld geen verslaafden met zijn financiën helpen en wie drie keer niet op een afspraak komt, krijgt geen begeleiding meer. Zo vallen steeds meer mensen buiten de boot.” Een van de manieren waarop het Annahuis helpt, is door als postadres dienst te doen. Eind 2009 had het centrum 206 postadressen. “Wie geen adres heeft, bestaat in feite niet. Hij kan geen baan krijgen, geen huis en ook geen uitkering,” zegt Burger. “De gemeentelijke regels zitten ons echter flink in de weg. Ruim de helft van de tachtig jongeren bijvoorbeeld, kon vorig jaar geen postadres krijgen. Ze voldeden niet aan de wettelijke regels. Het gevolg is dat ze in een vicieuze cirkel belanden.” Het Annahuis is al jaren in overleg met de gemeente om een oplossing te vinden, maar tot nu toe zonder resultaat.

 

 

marja heerkens

 

Marja Heerkens

 

 

“De gemeente erkent het probleem wel, maar er is nog niets veranderd.” Pastor IJsseldijk maakt zich ernstig zorgen over de wisselingen in het Bredase college van B en W. “Wethouder Marja Heerkens wilde haar schouders eronder zetten, maar zij komt niet meer terug. Misschien ben ik te pessimistisch, maar ik heb mijn twijfels of er snel iets verandert.”

 

 

 

17 maart 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN