Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/regios/brabant/megastallen/6156214/Brabant-vaarwel-tegen-megastallen.ece

 

Wij zeggen vaarwel tegen de megastallen

 

 

megastal

 

 

 

DEN BOSCH - Het provinciebestuur (GS) wil met steun van de boerenorganisatie ZLTO de ontwikkeling van megaveehouderijen in Brabant tegengaan.

“Wij zeggen vaarwel tegen de megastallen,” kondigt CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten aan.

 

 

Zie ook:

Dossier megastallen: http://www.brabantsdagblad.nl/regios/brabant/megastallen/

 

 

In het overgrote deel van het buitengebied wordt hiertoe een maximum van 1,5 hectare bebouwing per bedrijf opgelegd. Slechts in bijzondere gevallen kunnen veehouderijen in de zogeheten verwevingsgebieden nog doorgroeien naar 2,5 hectare. Van Heugten: “De eisen aan duurzame vee-locaties worden verscherpt.” Doorgroei van bedrijven tot maximaal 3 hectare blijft toegestaan in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), maar dat worden er minder dan de huidige 48. Bovendien wordt in de LOG’s nieuwvestiging van veehouderijen op nog onbebouwd terrein beperkt. “Er komen voldoende bestaande bedrijven vrij om te kunnen worden benut door boeren die vooruit willen,” verklaart Van Heugten. Gedeputeerde Van Heugten noemt een bebouwingsoppervlak van 3 hectare overigens geen megabedrijf.

 

LOG’s blijven volgens hem nodig om bedrijven uit randzones van natuurgebieden en dorpen naartoe te kunnen verplaatsen. “Dat gaat te traag. Om verplaatsingen te stimuleren ten gunste van de leefbaarheid zal verdere uitbreiding van veehouderijen in deze zones moeten worden beperkt.” Tot een algehele bouwstop voor de intensieve veehouderij, aanvullend op die voor de geitenbedrijven, komt het volgens Van Heugten niet. “Dan blokkeer je elke ontwikkeling. Dan blijft iedereen zitten waar hij zit. En dat willen we juist niet.” Het verscherpte beleid mag bestaande afspraken met boeren niet doorkruisen, zo is afgesproken in Leuven. Daar bogen overheid en maatschappelijke organisaties zich de afgelopen vier dagen in beslotenheid over de toekomst van het Brabantse buitengebied.

 

 

 

28 januari 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN