Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/6469784/Achter-iedere-naam-een-stipje.ece

 

Wil je volledig

uit de katholieke kerk treden?

 

Achter iedere naam staat een stipje

 

 

sila_05

 

www.sila.nl

 

 

Wil je volledig uit de katholieke kerk treden,

dan moet je drie stappen zetten, meldt het bisdom Breda

 

 

BREDA - Was je katholiek, dan stond je tot halverwege de jaren negentig als zodanig geregistreerd in het bevolkingsregister. In 1994 werd de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in het leven geroepen. De overheid vond het uit privacyoverwegingen niet wenselijk om de kerkelijke gezindte van de burger te registreren. Dat was vervelend voor de lokale kerken, want die konden tot dan toe bij de gemeenten tegen een kleine vergoeding mutaties in de gegevens van hun kerkleden opvragen. De kerken kwamen met een oplossing: de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Bij de gemeenten staat nu achter de naam van iedere burger die lid is van een kerk, een zogeheten SILA-stip. Dat betekent dat je bent opgenomen in de SILA-administratie. Gemeenten kunnen aan de stip niet zien bij welk kerkgenootschap je hoort. Wél geven ze mutaties door aan de SILA, die dat op haar beurt weer aan de betrokken kerk meldt. Wil je volledig uit de katholieke kerk treden, dan moet je drie stappen zetten, meldt het bisdom Breda:

 

1. Je dient een schriftelijk verzoek in bij de parochie waar je gedoopt bent om een aantekening in het doopregister te maken van je uittreding.

 

2. Je stelt de parochie waar je nu woont schriftelijk op de hoogte van je uittreding en verzoekt deze om je naam uit het parochianenbestand te verwijderen.

 

3. Je stelt het bisdom schriftelijk op de hoogte van je uittreding.

 

Gaat het alleen om verwijdering uit de SILA-administratie, dan volstaat stap 2.

 

 

 

30 maart 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN