Bron: www.bndestem.nl

 

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

 

 

BREDA - Steeds meer patiënten gaan zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut.

 

 

Zij krijgen andere behandelingen en verrichtingen dan patiënten mét een verwijzing en hebben vaker baat bij de behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL. Sinds er voor een behandeling door de fysiotherapeut geen verwijsbrief meer nodig is (2006), komen steeds meer patiënten zonder tussenkomst van een arts bij de fysiotherapeut. In het eerste kwartaal van 2006 was dat een kwart van de patiënten. In het laatste kwartaal van 2007 bedroeg dat aantal 35 procent van het bezoek. De stijging doet zich voor in alle patiëntencategorieën. Patiënten bij wie de klacht voor het eerst is opgetreden, patiënten met lage rugklachten, knieklachten, schouderklachten en jongeren gaan het meest zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut, zo blijkt uit het onderzoek. Ouderen maken relatief nog weinig gebruik van de fysiotherapie op eigen initiatief.

 

Patiënten die zonder verwijzing bij de fysiotherapeut komen, krijgen meestal een andere behandeling dan verwezen patiënten. Ze krijgen gemiddeld twee behandelingen minder. De behandeling blijkt vaker gericht op het verbeteren van de houding tijdens bewegen, zoals bukken. Bij patiënten met een verwijzing gaat het vaak om de houding tijdens stilstaan of zitten. De patiënten zonder verwijsbriefje krijgen vaker verrichtingen zoals manuele technieken. Bij de patiënten zonder verwijzing worden de behandeldoelen vaker volledig bereikt (77 procent van de gevallen) dan bij verwezen patiënten (67 procent).

 

NIVEL-onderzoeker Ilse Swinkels: “Patiënten die zonder tussenkomst van een arts bij de fysiotherapeut komen, zijn misschien gemotiveerder om actief aan hun behandeling bij te dragen en de adviezen van de fysiotherapeut op te volgen, dan patiënten die zijn verwezen door een arts. Dit zou de verschillen in de behandeling en het resultaat kunnen verklaren.” Een andere reden zou volgens NIVEL de samenstelling van de groep zonder verwijzing kunnen zijn. Ze zijn jonger en vaak hoger opgeleid waarbij de klachten minder complex of minder ernstig (kortdurend) zijn. In de toename van het aantal mensen dat uit eigen beweging naar de fysiotherapeut stapt, leidt Swinkels af dat “de patiënt blijkbaar meer behoefte aan keuzevrijheid heeft en dat hij die vrijheid ook benut.” De onderzoekster stelt dat de toename van het aantal patiënten zonder verwijzing in 2008 is doorgegaan. Het NIVEL gaat als vervolg op deze cijfers de ervaringen van de fysiotherapeuten met niet-verwezen patiënten in kaart brengen. Incidentele interviews met fysiotherapeuten zowel qua resultaat als behandelingsintensiteit van patiënten zonder verwijzing hebben volgens Swinkels een wisselend beeld gegeven. “We hebben geen harde cijfers, dus kunnen we alleen maar voorzichtig gissen zonder er conclusies aan te verbinden.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“Het is tegenwoordig echt een bedrijf”

 

 

BREDA – “Nu mensen geen verwijzing meer nodig hebben, moeten wij wel meer reclame maken. En een goede locatie is belangrijk, zodat mensen weten waar je zit en spontaan binnenlopen,” zegt de Bredase fysiotherapeut Max Jongenelen. “Die nieuwe regels waren een van de redenen waarom wij anderhalf jaar geleden verhuisd zijn naar een toplocatie. Je moet tegenwoordig echt aan de weg timmeren.” Vóór 2006 kwamen de patiënten min of meer vanzelf, verwezen door huisartsen en specialisten. Dat Jongenelen samen met zijn collega en echtgenote Vera Wouters een praktijk runde in een achterafstraat, was dan ook geen probleem. Maar nu alleen nog maar chronische patiënten een verwijzing nodig hebben, is een praktijk veel meer een echt bedrijf geworden en moeten therapeuten zelf patiënten werven. Steeds meer praktijken gaan samenwerken, vormen netwerken en treden zo naar buiten, vaak ook via een website.

 

Jongenelen en Wouters verhuisden naar een fraai pand aan een van de invalswegen van Breda. In de Praktijk Graaf Hendrik III Laan werken nu zes fysiotherapeuten. “Mensen weten nu waar we zitten, lopen binnen of bellen op: “Ik heb zo’n last van mijn rug, kunt u eens kijken.” Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft er ook een complete reclamecampagne op losgelaten om mensen duidelijk te maken dat ze voortaan rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunnen.” Het hangt van de aanvullende verzekering van een patiënt af of en in hoeverre de behandeling wordt vergoed. De hoofdverzekering dekt niet-doorverwezen fysiotherapie niet. Volgens Jongenelen dekken verzekeraars gemiddeld zo’n negen doorverwezen behandelingen. Maar soms ook slechts vijf en in andere gevallen onbeperkt. ‘Huis-tuin-en-keuken-klachten,’ waar mensen zonder verwijzing mee binnenkomen, worden verschillend vergoed. Soms gaat het om aantallen behandelingen, soms om gemaximeerde bedragen.

 

Jongenelen constateert dat veel mensen goed uitzoeken wat de verzekering vergoedt voordat ze naar hem komen. “Het komt zelden of nooit voor dat ze weer omdraaien omdat ze horen dat het niet vergoed wordt. En wij kunnen hier op onze computer zien hoe iemand verzekerd is. Dan weten ze meteen waar ze aan toe zijn.” Toen het aantal behandelingen door fysiotherapeuten bij niet-chronische aandoeningen een aantal jaren geleden werd gemaximeerd, was dat een flinke aderlating voor de meeste praktijken. “Maar nu is er sprake van een impuls voor álle praktijken,” weet Jongenelen. “De huisartsen worden daarentegen ontlast.” Een andere manier om klanten te werven is specialisatie. De Praktijk Graaf Hendrik III Laan richt zich tegenwoordig ook speciaal op ouderen, oedeem, niet aangeboren hersenletsel en oncologie. Jongenelen: “In die werelden proberen we allerlei contacten te leggen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Fysiotherapie

 

In Nederland zijn 20.000 fysiotherapeuten actief van wie er 6.000 in ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken. Ze behandelen meer dan drie miljoen patiënten per jaar. Vijf jaar geleden bedroeg dat aantal nog 2,6 miljoen. Volgens woordvoerder Hans Redeker van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft het groeiende aantal patiënten zonder verwijsbriefje geen grote invloed op de kosten, omzet of administratieve belasting van de praktijken.

 

Het KNGF signaleert twee belangrijke veranderingen sinds 2006: fysiotherapie is veel klantvriendelijker omdat de patiënt de keus kan maken waar en hoe hij/zij behandeld wordt. Voor de beroepsgroep betekent het verdwijnen van de verplichte verwijsbrief bovendien een erkenning van de deskundigheid van de fysiotherapeuten.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

NIVEL onderzoek

 

Het NIVEL-onderzoek is verricht met gegevens van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ), een landelijk representatief registratienetwerk waarvoor fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck en diëtisten maandelijks gegevens aanleveren.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

8 april 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count